Bulletin # 146

Posted by: Editorial Committee  :  Category: News & Articles

                                     Bulletin 146   April 2017

 

 146A

ΠΑΣΧΑ 2017


“Η πασχαλινή ευφροσύνη χαρίζεται για να τη μοιραζόμαστε στη συνέχεια και με τους άλλους. Το πασχαλινό έθιμο επιβάλλει μόλις ανάβει η λαμπάδα μας να μεταδίδουμε τη φλόγα της και σε άλλους. Έτσι συμβολίζεται και το χρέος των πιστών να μεταδίδουν, όπως οι Απόστολοι, τη χαρμόσυνη είδηση της Αναστάσεως. Ο Αναστάς Κύριος διαβεβαίωσε: «ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς», και συμπλήρωσε, «πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη…». Υπάρχει μία συνέπεια, ένα «οὖν» (λοιπόν): Δεν μπορείτε να περιορίζεστε στην προσωπική σας σωτηρία και αγαλλίαση, αλλά οφείλετε να μεταφέρετε τη Χαρούμενη Είδηση σε όσους την αγνοούν. Αυτή δεν μπορεί να κλειστεί και να κρατηθεί σε μία μόνο κοινότητα. Προορίζεται για όλους τους ανθρώπους, για τους λαούς, για την ανανέωση ολόκληρης της οικουμένης.

Ας εορτάσουμε, λοιπόν, όσο γίνεται πιο συνειδητά την ολόλαμπρη εορτή του Πάσχα. Και ας δεηθούμε στον Αναστάντα Κύριό μας να ανακαινίζει τη ζωή μας μέσα στη δική Του αλήθεια. Να ανανεώνει την αντοχή μας στις ποικίλες δυσκολίες της εποχής μας. Να ανακαινίζει την αντίσταση μας στην παρακμή. Να ανανεώνει τον ενθουσιασμό μας για δημιουργικές πρωτοβουλίες. Ας ζούμε την καθημερινότητά μας με πασχαλινή ευφροσύνη, η οποία δεν αγνοεί τη σκληρή πραγματικότητα της ζωής, αλλά την υπερβαίνει και τη μεταμορφώνει με τη χάρη και τη δύναμη του Αναστάντος Χριστού. Ανανέωση, λοιπόν, με πασχαλινή ευφροσύνη ας γίνει πόθος και μέριμνά μας.” *

Χριστός Ανέστη!

+ Αναστάσιος, Αρχιεπίσκοπος Tιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας

*Απόσπασμα από το Aναστάσιμο Μήνυμα του Μακαριωτάτου                                                     Δημοσιεύθηκε και μας εστάλη από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ (Χαριλάου Τρικούπη 6-10, Αθήνα, τηλ. +211-11-98-900,  Email: info@enploeditions.gr

                                                ———————————————–

EASTER 2017

“The Easterly delight is offered to us so that we share it in continuity with all others among us. The Easterly tradition requires that as we light our holiday candle, we pass the flame to others among us. This symbolizes the debt of the faithful to transmit, like the Apostles, the joyful message of the Resurrection. The Resurrected Lord affirmed: ‘on my given authotiy on the heaven and upon the earth,’ adding, ‘proceed to teach all nations…’ There is a consequence, therefore: You cannot confine yourselves to your own salvation and exultation, but you are indebted to transpose the Joyful Message to all who do not know it. It cannot be contained and be kept in one community only. It is intended for all peoples, for the  rebirth of the entire universe. Let us celebrate therefore as it becomes more conscious of the so-brilliant Holy Day of Easter. And let us pray to the Resurrested Lord to renovate our life to His truth. To renew our endurance to the various difficulties in our time. To renovate our resistance to decay. To renew our enthusiasm for creative initiatives. Let us live our daily lives with Easterly delight, but which does not ignore the tough reality of life, though it surpasses it and transforms it with the grace and the power of the Resurrected Christ. Rebirth, therefore, with Easterly delight let be our yearning and our solicitude.”

Christ Is Risen!

Anastasios, Archbishop of Tirana, Dyrrahion, and all of Albania.

Excerpt of of his Beatitude’s Resurrection Message.

     Go ye therefore, and teach all nations, … (Matthew 28, 19)                                                      

This Paschal  Bulletin wishes to also focus on a case of implementation of the Great Commission ordained by the Resurrected Lord for His Apostles and all faithful followers, as explained in the celebratory message above. Our focus is on an educational mission to Albania carried out recently by the Orthodox Christian Mission Center of our Church in USA., In the following section, we present excerpts of a report on this mission, written by Dr. Vailiki Tsigas Fotinis, an active participant. Dr. Fotinis, a member of the Board of the Hellenic Link, Inc., is known to the readers of the Bulletin to have coordinated the ad hoc task force of educators convened to initiate and advance the drafting of “Teaching Standards for the Teaching/Learning of Modern Greek”. In the mission to Albania, she and her co-missionaries offered their talents and expertise to support the educational ministries of the Sister Orthodox Church of the Balkan country, very much in the spirit of the “Transmission of the Holy Light” illustrated in the photo of page 1.

Greetings to all!

I have recently returned from a teaching mission in Albania with OCMC (Orthodox Christian Mission Center) for 3 weeks: a truly enlightening experience.  I was blessed to meet with His Beatitude Archbishop Anastasios (a person who’s love is expressed in all his actions), and discussed collaboration with their Logos University, in Tirana, Albania.  (They also work and/or affiliate with the Universities of Thessaloniki and Piraeus.)

Please continue to pray for the OCMC Missionaries in Albania, the teachers, the students, and all God’s people around the world.

Our OCMC Team worked on a professional, lively, inspirational teacher-training and development for about 40 teachers at the Albanian-American Protagonist School, just before they started their new academic year. The Protagonist School is a Nursery to 12th grade private school, sponsored by the Orthodox Church of Albania in Tirana. Before we went, we communicated with the Protagonist School through their Principal, Presbytera Georgia Gilman Bendo, to discuss specific needs and to understand their school’s goals….

When we arrived in Tirana, we met with some of the educators and translators for two days prior to the three-day Professional Development workshops, to discuss the topics and translate into Albanian. We organized and brainstormed when and how to best present and involve the Protagonist educators in their own learning. One of the fruits of this encounter was a number of Education Models that were translated into Albanian for the first time. All the work is available and shared with all who attended the seminars in a Google Folder.

The first two days were held at the auditorium of the main building of the Protagonist School (they have 3-4 other buildings throughout Tirana to be able to provide for all their still lagging behindll their students). Public schools are still lagging behind since their dreadful Communist era, so Protagonists providing a far healthier and productive environment. To assess the teachers’ grasp of all the learning models we introduced, they were asked to collaboratively work in four groups and prepare a presentation we entitled: The 5 Senses and Beyond of Albania, reflecting elements of these models. Once again we learned from their creativity, and enjoyed every aspect of the process and product.

The third day of the PD, we visited Shen Vlashi Monastery where the Orthodox Seminary and the Children’s Home of Hope girls’ orphanage are also located. The day began with Divine Liturgy at the Church of Shen Vlashi. ….. For our final presentation we created Team Building Activities to strengthen team work. The first goal: was to create a kinesthetic map of where each person was originally from in Albania.

 • Visually see where most of the staff comes from (Kinesthetic Geography & Population Graph)
 • Created scenario and role played someone from the north marrying someone from the south of Albania, what would happen during the holidays? How would the families interact? Whose family would they go to? (Cultural exchange, Sociology, Anthropology,…)

The second activity they were to create a human timeline reflecting the number of years each has been teaching at Protagonist, from first year to original 15th year.

 • What can we learn from such a visual?

One teacher answered: “no matter what year we started, we all have the same goal, as reflected in the single line.”                                                                                                                                                   After this final exchange, we all shared a delicious meal and fellowship.

The next day was Sunday, and all the OCMC Albania missionaries came to the Resurrection Cathedral in Tirana. The Byzantine and the Church Choirs both sang beautifully reminiscent of a choir of angels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    98% of the Divine Liturgy was in Albanian, the language of the people of the land. The people worshiped profoundly. When the deacons incensed the church, people physically moved toward the aisles to smell the incense. Fr. John Manuel offered the sermon, and Fr. Anastas Bendo interpreted it for all. A short visit to the Cathedral’s bookstore was followed by a wonderful opportunity to be and share with most of the long-term OCMC…..

The team departed the same day, two for the USA and I for Greece to visit my parents, until His Beatitude Archbishop Anastasios of Albania returned from his writing retreat in Greece. Upon returning to Albania, Pamela Barksdale, a long-term missionary, who has done incredible work in translations and creating curriculum for religious education, picked me up from the airport and we spent some quality time. We were blessed to visit Archbishop Anastasios together, another precious moment. Thanks are to God! A holy exchange with His Beatitude of insights and blessings transpired. We discussed the needs and the possibilities of qualitatively growing higher education, especially at Logos University.  Please continue to pray that our Lord opens the doors for “teaching them to observe all things that I have commanded you.”(Matthew 28:20)

Educationally yours in Christ,                                                                                                                                   Vasiliki Tsigas-Fotinis

May your learning never end and may your love for others weave community!                                                                                                            http://fotinisduo.blogspot.com                            

————————————————————————————————————                                                                

Οι Πομάκοι της Θράκης Καλούν σε Βοήθεια την Πατρίδα!

The Pomaks of Thrace Call the Nation for Assistance!

 Συνεργασία Ευαγγελίας Γεωργουλέα     Report by Evangelia Georgoulea     

Στις παρούσες δύσκολες και επικίνδυνες ημέρες που η Τουρκία καταθέτει προκλητικές

During the current difficult and dangerous days that Turkey deposes provocative and

και αυθάδεις αξιώσεις και απειλές εναντίον της Ελλάδος (ανάλογες εκείνων που στο

audacious provocations and threats against Greece (similar to those uttered in the past by

παρελθόν πραγματοποιήθηκαν από τους Δαρείον, Ξέρξην, Μουσσολίνι, κ.λ.π.), η

Darius, Xerxes, Mussolini, etc.), the stability of Thrace constitutes a characteristic portion

αποσταθεροποίηση της Θράκης αποτελεί χαρακτηριστικό κομμάτι του όλου

of the entire problem created by the westwardly-expentionistic aggressive neighboring

προβλήματος που δημιούργησε η επεκτατική προς δυσμάς επιθετικότητα της γειτονικής

nation (Turkey). The Pomaks, a significant sector of the Muslim minority in Greece,

χώρας. Οι Πομάκοι, σημαντικό τμήμα της μουσουλμανικής μειονότητας σην Ελλάδα,

who reside in the region of Thrace, have become a very serious target of foreign malice.

που ζουν στην περιοχή της Θράκης,  έχουν γίνει προ πολλού καίριος στόχος της έξωθεν

Undoubtedly, the Pomaks, more and intensive and more clearly than the others of the

επιβουλής. Αναμφίβολα, οι Πομάκοι, περισσότερο και πιο καθαρά απο τους άλλους

continental Greeks, feel the daily pressure and the national danger that lies in ambush

Ελληνες της ηπειρωτικής Ελλάδας, νοιώθουν την καθημερινή πίεση και τον εθνικό

In all its dimensions. And this is the reason they persistenly seek measures to neutralize

κίνδυνο που ελλοχεύει, σε όλες τις διαστάσεις του. Γι’ αυτό και ζητούν επίμονα την

hostile plans. Their impatience for every delay of the Greek national machinery to move

λήψη μέτρων που θα εξουδετερώσουν τους εχθρικούς σχεδιασμούς.

preventively or constructively is vigorously expressed publically, frequently in bitter

Η ανυπομονησία τους για κάθε αργοπορία της Ελλαδικής κρατικής μηχανής να κινηθεί

disappointment and often with sarcastic irony.

προληπτικά η διορθωτικά εκφράζεται δημόσια έντονα, συχνά σαν πικρή απογοήτευση και άλλοτε με δηκτική ειρωνία.

Some issues which cause deep anxiety to the Paomaks are:

Μερικά από τα θέματα που  προξενούν βαθειά ανησυχία στους Πομάκους είναι:

 • The interventionist patronage that is systematically applied by foreign agents
 • The inadequate range Το παρεμβατικό πατρονάρισμα που επιχειρείται συστηματικά από ξένους
 • and indigenous collaborators to their detriment but of benefit to Turkish planning.
 • πράκτορες και γηγενείς συνεργάτες εις βάρος τους προς όφελος των Τουρκικών σχεδιασμών.
 • The necessity to differentiate the currently-practiced minority education of
 • Η ανάγκη να διαφοροποιηθεί η ισχύουσα μειονοτική παιδεία των μουσουλμάνων
 • Muslims upon the ethnic basis, Pomak, Turkish or Ronani.
 • πάνω σε εθνοτική βάση, ήτοι σε πομακική, τουρκόφωνη και ρομανί.
 • Develop measure to assure the normal Hellenic educational evolution of Pomak
 • Λήψη μέτρων για την ομαλή Ελληνοπρεπή μαθησιακή ανέλιξη των
 • children from kindergarten to university level.
 • Πομακοπαίδων απο την προσχολική ηλικία μέχρι την πανεπιστημιακή.
 • The inadequate range of the Helladic television system abandons the Pomaks
 • Η ανεπαρκής εμβέλεια του Ελλαδικού συστήματος τηλεόρασης που αφήνει τους
 • residing in remote areas from contemporary Greek culture and awareness,
 • ορεσίβιους Πομάκους έξω από την σύγχρονη Ελληνική κουλτούρα και
 • compelling them to receive whatever the Turkish telecommunications propaganda
 • ενημέρωση και τους υποχρεώνει να δέχωνται ότι προσφέρει η Τουρκική
 • provides through their broadcasting media which happen to be nearer.
 • τηλεοπτική προπαγάνδα  μέσω κέντρων εκπομπής που βρίσκονται πλησιέστερα.

Για ενημέρωση των αναγνωστών μας σχετικά με το πως αντιμετωπίζουν τα ανωτέρω

For the benefit of our readers regarding how the Pomaks confront the aforemaentioned

προβλήματα  οι ίδιοι οι Πομάκοι παραθέτουμε αυτούσια σχόλιά τους που δημοσιεύθηκαν

problems, we provide their own descriprions, published in their two-month newspaper,

στην διμηνιαία εφημερίδα τους  ΖΑΓΑΛΙΣΑ ( έτος 20, αρ. φ. 87, Οκτωβρίου-

ZAGALISA (20th year, volume number 87, October – November 2016):

Νοεμβρίου 2016):

 

Ανατροπή πληθυσμιακών δεδομένων

Overturn of population facts

46.853 Πομάκοι στη Θράκη!

46,853 Pomaks in Thrace!

16.853 στο νομό Ροδόπης!

16,853 in the Rodopi prefecture!

 

Σύμφωνα με μεγάλης κλίμακας έρευνα της εφημερίδας μας, η οποία ακόμη

In accordance with a wide research of our newspaper, which has not been completed

δεν έχει ολοκληρωθεί, για τη σύσταση του πληθυσμού της μειονότητας, οι Πομάκοι

yet, for reference to the composition of the population of minorities, the Pomaks of the Rodopi prefecture

στο νομό Ροδόπης αριθμούν 16.853 ανθρώπους! Ο αριθμός αυτό ανατρέπει και τα

number 16,853 persons! This number overturns the factuals for the total number of

δεδομένα για τον συνολικό αριθμό των Πομάκων της ελληνικής Θράκης, ο οποίος με

the Pomaks in in Helladic Thrace which, in the worst counts, comprised of 40,000

τους πιο ικανούς υπολογισμούς έφτανε τους 40.000 ανθρώπους.

persons. The 40,000 number of Pomaks resulted from statistical research accounts

Ο αριθμός των 40.000 Πομάκων προέκυπτε από στατιστικά στοιχεία στα

Of which the Pomaks of the Rodopi prefecture numbered 10,000. Other research results

οποία οι Πομάκοι στο νομό Ροδόπης αριθμούσαν 10.000. Αλλες έρευνες περιόριζαν

limited the total number of Pomaks to 30-35,000, and contemplated that the population

τον συνολικό αριθμό των Πομάκων στους 30 – 35. 000 και θεωρούσαν ότι ο πληθυσμός

of the Pomaks in the Rodopi prefecture totaled 8,000 persons.As a consequence to the

των Πομακων στο νομό Ροδόπης έφτανε τα 8.000 άτομα. Κατά συνέπεια, με βάση

Zagalisa research, the total number of Pomaks in Greek Thrace stands at 46,853 persons

την έρευνα της Ζαγάλισα, ο συνολικός αριθμός των Πομάκων της ελληνικής Θράκης!

ανέρχεται στους 46.853 ανθρώπους!

 146B

Για την έρευνα μας χρησιμοποιήσαμε τα επίσημα στοιχεία για τις πομακικές

For our research, we used the official data of the Pomak communities Organis and

κοινότητες Οργάνης και Κέχρου, για τα λοιπά Πομακοχώρια της περιοχής (π.χ. Ραγάδα,

Kehrou, for the remaining Pomak villages of the region (Ragada, Esohi, etc), for the 

Εσοχή κτλ), για τα Πομακοχώρια της κεντρικής και δυτικής Ροδόπης, για πεδινά χωριά

Pomak villages of central and western Rodopi, for the plains-area villages whose

των οποίων ο πληθυσμός αποτελείται αποκλειστικά από Πομάκους που κατέβηκαν

populations is comprised solely by Pomaks who came down to the plains. Likewise,

στα πεδινά. Επίσης, με βάση μαρτυρίες και στοιχεία που βρήκαμε για τη μεγάλη

on the bases of testimonials and data we discovered about the large emigration of

μετανάστευση των Πομάκων σε πεδινά χωριά που κατοικούνται από τουρκοφανείς και

Pomaks to villages in the plains which are resided by Turkey-leaning muslims and

χριστιανούς, καθώς και για την μετανάστευση στην πόλη της Κομοτηνής. Η έρευνα μας

by Christians, as well as migration to the city of Komotini. Our research has not been

δεν τελείωσε, αφού μας λείπουν πολύτιμα στοιχεία για χωριά στα οποία η μετανάστευση

completed, since we are still missing valuable data for the villages to which the migration

από τα ορεινά στα πεδινά έγινε από πολύ παλιά κτλ.

from the mountains to the plains took place so very long ago, etc.

Τα αποτελέσματα της έρευνας για τους Πομάκους, όταν ολοκληρωθούν, θα

For the Pomaks, the conclusion of the research when completed, will provide greater

παρουσιαστούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια από την εφημερίδα μας, είτε έντυπα είτε

details through our newspaper, either in print or in the internet, although ultimately for the

στο διαδίκτυο, ενώ συνολικά για όλη τη μειονότητα σε ειδική έκδοση.

entire minority in a special edition.

Και επειδή οι προηγούμενες έρευνες αγνοούσαν κάποια βασικά στοιχεία

And to that past research efforts ignored certain basic data for the Rodopi prefecture,

για το νομό Ροδόπης και παρουσίαζαν τον πληθυσμό μικρότερο από τον πραγματικό,

and were showing the population less than reality, we believe that the same may have

φανταζόμαστε ότι το ίδιο έχει γίνει πιθανότατα και για το νομό Ξάνθης. Το πιο πιθανό,

occurred for the prefecture of Xanthi. It seems very possible therefore that when the

λοιπόν, είναι, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα και για το νομό Ξάνθης, οι Πομάκοι να

research is concluded for the Xanthi prefecture, the numbers may show that the Pomaks

ξεπερνάνε τους 50.000 ανθρώπους (σε σύνολο πληθυσμού γύρω στους 100.000). Αν

surpass 50,000 persons (with total population approximately 100,000). If this is validated

ισχύει αυτό και βάλουμε και στην εξίσωση και τον πληθυσμό των Ρωμά (πάνω από

and we add to the total the population of the Romani (over 25,000 persons), then the …

25.000 άτομα), τότε οι … «Τούρκοι» είναι μια μικρή μειοψηφία της μειονότητας.

“Turks” are an insignificant number of the minoritiy. We Pomaks should not despair,

Ας μην φοβόμαστε οι Πομάκοι, είμαστε η πλειοψηφία, αν το καταλάβουμε και

for we are the majority, and if we realize it and dismiss our fears, then nothing can stop διώξουμε το φόβο, τότε τίποτε δεν μας σταματά!”

us!

 

 

Τα τύμπανα χτυπούν

                             The drums are sounding     

                    Πομακικά στο δημόσιο Νηπιαγωγείο

                      Pomak in the public Kindergarten

                                      ή μόνο λόγια;

                                    or just rhetoric?

 

 

Ενδείξεις θετικής εξέλιξης για την εισαγωγή της πομακικής γλώσσας στην εκπαίδευση

Indications  of the positive evolution for the introduction of the Pomak language in the

παρουσιάζονται στα πορίσματα και τις προτάσεις της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών

educational system are shown in the decisions and proposals of the Permanent

Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, που ολοκληρώθηκαν στις 17 Μαΐου του 2016

Commision of Educational Matters of the Greek Parliament, concluded on 17 may 2016..

Μεγάλη ευθύνη πέφτει στο υπουργείο παιδείας αφού ο νυν υπουργός Κωνσταντίνος

The heavy responsibility is now on the Ministry of Education, since the current minister,

Γιαβρόγλου, ήταν ο τότε πρόεδρος της Επιτροπής. Η εν λόγω Επιτροπή μαζί με την

Konstantinos Giavroglou, was the then-chairman of the Commission. This Commission,

Επιτροπή Διαλόγου και το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, συμμετείχε στον Εθνικό και

along with the Dialogue Commision ad the National Education Commission, was

Κοινωνικό Διάλογο για την Παιδεία στις συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις

146Cparticipant at the National and Social Dialogue for Education in the conferences held

9/2 έως τις 17/3/2016. Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων δημοσιεύτηκαν το Μάιο

February 9 to March 17, 2016. The results of the procedings were published in May 2016

του 2016 στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, σε κείμενο 100 σελίδων

in the official Ministry of Education internet message, a 100 page text, under the title:

με τίτλο «Διαπιστώσεις, προτάσεις και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης». Η έκθεση

“Discussions, proposals, and plans for action.” The report analyzes the current problems,

αναλύει τα προβλήματα που υπάρχουν, προτείνει συγκεκριμένες λύσεις και παρουσιάζει

recommends possible solutions, and presents a program for their application. Unit 5,

ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους. Στην ενότητα 5 με τίτλο «Τύποι σχολείων», στην

titled: “School types,” and in Proposal 7 with the title: “Public disclosure of problems to

Πρόταση 07 με τίτλο «Δημόσια καταγραφή των προβλημάτων της μειονοτικής

minorities education, and the matter to confront them, “ (page 90) refers that “for the

εκπαίδευσης και των τρόπων αντιμετώπισής τους» (σ. 90) αναφέρεται ότι: «για την for the politically correct successful application for the children of the Muslim minority,

επιτυχή εφαρμογή της ενταξιακής πολιτικής για τα παιδιά της Μουσουλμανικής

it is necessary to reveal the vacuum in the current system of pre-school education.

μειονότητας είναι αναγκαίο να αναδειχθεί το κενό στην υπάρχουσα οργάνωση της

Simultatiously, it should be taken under consideration that the mother tongue of these

προσχολικής εκπαίδευσης . Ταυτόχρονα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η μητρική

children is not only Turkish but also Pomak, and in lesser extent also Romani.

γλώσσα των παιδιών δεν είναι μόνο η τουρκική αλλά και η πομακική και σε μικρότερους αριθμούς η ρομανί».

α τύμπανα χτυπούν:

Πομακικά στο δημόσιο Νηπιαγωγείο

ή μόνο λόγια;

Έτσι λοιπόν  στο σημείο 24 των Μακροπρόθεσμων αλλαγών (Ιούνιος 2018

–  Μάιος  2022)  τίθεται  ως  προτεραιότητα  η  πρόσληψη  δεύτερου  νηπιαγωγού  στο

δημόσιο νηπιαγωγείο με κριτήριο την εντοπιότητα, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει

εκπαιδευτικά μαθητές πομακόφωνους, τουρκόφωνους, ή ομιλούντες ρομανί.

Να  θυμίσουμε  ότι  όπως  είχαμε  καταγγείλει  παλιότερα,  στα  δημόσια

νηπιαγωγεία  που  έγιναν  στα  Πομακοχώρια  είχαμε  το  φαινόμενο  να  διδάσκουν

νηπιαγωγοί τουρκόφωνοι! Σε ποια γλώσσα γινόταν το μάθημα δεν δυσκολευόμαστε

να  καταλάβουμε. Αυτή  είναι  η  ξεφτίλα  του

ελληνικού κράτους.

Αν  και  εμείς  οι  Πομάκοι

χορτάσαμε  από  τέτοιου  είδους  υποσχέσεις,

εκλαμβάνουμε  πολύ  θετικά  την  παραπάνω

εξέλιξη τονίζοντας όμως ότι το …2022 είναι

πολύ μακριά.

Επίσης σημαντικό κομμάτι της ίδιας

ενότητας, αποτελεί η ανάδειξη της σημασίας

της αναβάθμισης του δημόσιου σχολείου στη

Θράκη  για  τη  μείωση  της  παρατηρούμενης

σχολικής  διαρροής  και  την  ένταξη  της

μειονότητας με τρόπο ουσιαστικό και δημοκρατικό.

Στο  σημείο  29  λοιπόν  της  έκθεσης  αναφέρεται  και  η  «Διερεύνηση  της

δυνατότητας  δημιουργίας  δημόσιου  πειραματικού  δίγλωσσου  δημοτικού  και

γυμνασίου, που θα ακολουθεί τις σύγχρονες αρχές της δίγλωσσης εκπαίδευσης και θα

εισάγει στοιχεία διαπολιτισμικής προσέγγισης, καθώς θα απευθύνεται τόσο σε παιδιά

της μειονότητας όσο και της πλειονότητας».

Ως  Ζαγάλισα  διερωτόμαστε  για  ποια  θα  είναι  η  δεύτερη  γλώσσα  του

πειραματικού  αυτού  σχολείου.  Θα  υπάρχουν  τα  πομακικά  ως  επιλογή;  Γνωρίζουμε

ότι στα περισσότερα διαπολιτισμικά σχολεία της Ευρώπης αντί για διγλωσσία έχουμε

πολυγλωσσία.  Θα  ξεκινήσει  έστω  και  πιλοτικά  η  διδασκαλία  της  Πομακικής;  Θα

εφαρμοστεί  άραγε  το  μοντέλο  που  αναφέρεται  παραπάνω  για  τα  νηπιαγωγεία  ή  η

δεύτερη γλώσσα θα είναι μόνο τα τουρκικά;

Ελπίζουμε πως ο νέος υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Γιαβρόγλου θα λάβει

πολύ σοβαρά τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Πομάκων μαθητών και οι προτάσεις να

γίνουν άμεσα πράξεις. Υπενθυμίζουμε ότι το 2022 είναι πολύ μακριά και ζητάμε οι

παραπάνω αλλαγές να υλοποιηθούν τουλάχιστόν μεσοπρόθεσμα μέχρι το 2018.

(συνεχ. από σ. 1)

Τα τύμπανα χτυπούν:

Πομακικά στο δημόσιο Νηπιαγωγείο

ή μόνο λόγια;

Έτσι λοιπόν  στο σημείο 24 των Μακροπρόθεσμων αλλαγών (Ιούνιος 2018

–  Μάιος  2022)  τίθεται  ως  προτεραιότητα  η  πρόσληψη  δεύτερου  νηπιαγωγού  στο

δημόσιο νηπιαγωγείο με κριτήριο την εντοπιότητα, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει

εκπαιδευτικά μαθητές πομακόφωνους, τουρκόφωνους, ή ομιλούντες ρομανί.

Να  θυμίσουμε  ότι  όπως  είχαμε  καταγγείλει  παλιότερα,  στα  δημόσια

νηπιαγωγεία  που  έγιναν  στα  Πομακοχώρια  είχαμε  το  φαινόμενο  να  διδάσκουν

νηπιαγωγοί τουρκόφωνοι! Σε ποια γλώσσα γινόταν το μάθημα δεν δυσκολευόμαστε

να  καταλάβουμε. Αυτή  είναι  η  ξεφτίλα  του

ελληνικού κράτους.

Αν  και  εμείς  οι  Πομάκοι

χορτάσαμε  από  τέτοιου  είδους  υποσχέσεις,

εκλαμβάνουμε  πολύ  θετικά  την  παραπάνω

εξέλιξη τονίζοντας όμως ότι το …2022 είναι

πολύ μακριά.

Επίσης σημαντικό κομμάτι της ίδιας

ενότητας, αποτελεί η ανάδειξη της σημασίας

της αναβάθμισης του δημόσιου σχολείου στη

Θράκη  για  τη  μείωση  της  παρατηρούμενης

σχολικής  διαρροής  και  την  ένταξη  της

μειονότητας με τρόπο ουσιαστικό και δημοκρατικό.

Στο  σημείο  29  λοιπόν  της  έκθεσης  αναφέρεται  και  η  «Διερεύνηση  της

δυνατότητας  δημιουργίας  δημόσιου  πειραματικού  δίγλωσσου  δημοτικού  και

γυμνασίου, που θα ακολουθεί τις σύγχρονες αρχές της δίγλωσσης εκπαίδευσης και θα

εισάγει στοιχεία διαπολιτισμικής προσέγγισης, καθώς θα απευθύνεται τόσο σε παιδιά

της μειονότητας όσο και της πλειονότητας».

Ως  Ζαγάλισα  διερωτόμαστε  για  ποια  θα  είναι  η  δεύτερη  γλώσσα  του

πειραματικού  αυτού  σχολείου.  Θα  υπάρχουν  τα  πομακικά  ως  επιλογή;  Γνωρίζουμε

ότι στα περισσότερα διαπολιτισμικά σχολεία της Ευρώπης αντί για διγλωσσία έχουμε

πολυγλωσσία.  Θα  ξεκινήσει  έστω  και  πιλοτικά  η  διδασκαλία  της  Πομακικής;  Θα

εφαρμοστεί  άραγε  το  μοντέλο  που  αναφέρεται  παραπάνω  για  τα  νηπιαγωγεία  ή  η

δεύτερη γλώσσα θα είναι μόνο τα τουρκικά;

Ελπίζουμε πως ο νέος υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Γιαβρόγλου θα λάβει

πολύ σοβαρά τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Πομάκων μαθητών και οι προτάσεις να

γίνουν άμεσα πράξεις. Υπενθυμίζουμε ότι το 2022 είναι πολύ μακριά και ζητάμε οι

παραπάνω αλλαγές να υλοποιηθούν τουλάχιστόν μεσοπρόθεσμα μέχρι το 2018.

(συνεχ. από σ. 1)

Τα τύμπανα χτυπούν:

Πομακικά στο δημόσιο Νηπιαγωγείο

ή μόνο λόγια;

Έτσι λοιπόν  στο σημείο 24 των Μακροπρόθεσμων αλλαγών (Ιούνιος 2018

–  Μάιος  2022)  τίθεται  ως  προτεραιότητα  η  πρόσληψη  δεύτερου  νηπιαγωγού  στο

δημόσιο νηπιαγωγείο με κριτήριο την εντοπιότητα, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει

εκπαιδευτικά μαθητές πομακόφωνους, τουρκόφωνους, ή ομιλούντες ρομανί.

Να  θυμίσουμε  ότι  όπως  είχαμε  καταγγείλει  παλιότερα,  στα  δημόσια

νηπιαγωγεία  που  έγιναν  στα  Πομακοχώρια  είχαμε  το  φαινόμενο  να  διδάσκουν

νηπιαγωγοί τουρκόφωνοι! Σε ποια γλώσσα γινόταν το μάθημα δεν δυσκολευόμαστε

να  καταλάβουμε. Αυτή  είναι  η  ξεφτίλα  του

ελληνικού κράτους.

Αν  και  εμείς  οι  Πομάκοι

χορτάσαμε  από  τέτοιου  είδους  υποσχέσεις,

εκλαμβάνουμε  πολύ  θετικά  την  παραπάνω

εξέλιξη τονίζοντας όμως ότι το …2022 είναι

πολύ μακριά.

Επίσης σημαντικό κομμάτι της ίδιας

ενότητας, αποτελεί η ανάδειξη της σημασίας

της αναβάθμισης του δημόσιου σχολείου στη

Θράκη  για  τη  μείωση  της  παρατηρούμενης

σχολικής  διαρροής  και  την  ένταξη  της

μειονότητας με τρόπο ουσιαστικό και δημοκρατικό.

Στο  σημείο  29  λοιπόν  της  έκθεσης  αναφέρεται  και  η  «Διερεύνηση  της

δυνατότητας  δημιουργίας  δημόσιου  πειραματικού  δίγλωσσου  δημοτικού  και

γυμνασίου, που θα ακολουθεί τις σύγχρονες αρχές της δίγλωσσης εκπαίδευσης και θα

εισάγει στοιχεία διαπολιτισμικής προσέγγισης, καθώς θα απευθύνεται τόσο σε παιδιά

της μειονότητας όσο και της πλειονότητας».

Ως  Ζαγάλισα  διερωτόμαστε  για  ποια  θα  είναι  η  δεύτερη  γλώσσα  του

πειραματικού  αυτού  σχολείου.  Θα  υπάρχουν  τα  πομακικά  ως  επιλογή;  Γνωρίζουμε

ότι στα περισσότερα διαπολιτισμικά σχολεία της Ευρώπης αντί για διγλωσσία έχουμε

πολυγλωσσία.  Θα  ξεκινήσει  έστω  και  πιλοτικά  η  διδασκαλία  της  Πομακικής;  Θα

εφαρμοστεί  άραγε  το  μοντέλο  που  αναφέρεται  παραπάνω  για  τα  νηπιαγωγεία  ή  η

δεύτερη γλώσσα θα είναι μόνο τα τουρκικά;

Ελπίζουμε πως ο νέος υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Γιαβρόγλου θα λάβει

πολύ σοβαρά τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Πομάκων μαθητών και οι προτάσεις να

γίνουν άμεσα πράξεις. Υπενθυμίζουμε ότι το 2022 είναι πολύ μακριά και ζητάμε οι

παραπάνω αλλαγές να υλοποιηθούν τουλάχιστόν μεσοπρόθεσμα μέχρι το 2018.

(συνεχ. από σ. 1)

Τα τύμπανα χτυπούν:

Πομακικά στο δημόσιο Νηπιαγωγείο

ή μόνο λόγια;

Έτσι λοιπόν  στο σημείο 24 των Μακροπρόθεσμων αλλαγών (Ιούνιος 2018

–  Μάιος  2022)  τίθεται  ως  προτεραιότητα  η  πρόσληψη  δεύτερου  νηπιαγωγού  στο

δημόσιο νηπιαγωγείο με κριτήριο την εντοπιότητα, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει

εκπαιδευτικά μαθητές πομακόφωνους, τουρκόφωνους, ή ομιλούντες ρομανί.

Να  θυμίσουμε  ότι  όπως  είχαμε  καταγγείλει  παλιότερα,  στα  δημόσια

νηπιαγωγεία  που  έγιναν  στα  Πομακοχώρια  είχαμε  το  φαινόμενο  να  διδάσκουν

νηπιαγωγοί τουρκόφωνοι! Σε ποια γλώσσα γινόταν το μάθημα δεν δυσκολευόμαστε

να  καταλάβουμε. Αυτή  είναι  η  ξεφτίλα  του

ελληνικού κράτους.

Αν  και  εμείς  οι  Πομάκοι

χορτάσαμε  από  τέτοιου  είδους  υποσχέσεις,

εκλαμβάνουμε  πολύ  θετικά  την  παραπάνω

εξέλιξη τονίζοντας όμως ότι το …2022 είναι

πολύ μακριά.

Επίσης σημαντικό κομμάτι της ίδιας

ενότητας, αποτελεί η ανάδειξη της σημασίας

της αναβάθμισης του δημόσιου σχολείου στη

Θράκη  για  τη  μείωση  της  παρατηρούμενης

σχολικής  διαρροής  και  την  ένταξη  της

μειονότητας με τρόπο ουσιαστικό και δημοκρατικό.

Στο  σημείο  29  λοιπόν  της  έκθεσης  αναφέρεται  και  η  «Διερεύνηση  της

δυνατότητας  δημιουργίας  δημόσιου  πειραματικού  δίγλωσσου  δημοτικού  και

γυμνασίου, που θα ακολουθεί τις σύγχρονες αρχές της δίγλωσσης εκπαίδευσης και θα

εισάγει στοιχεία διαπολιτισμικής προσέγγισης, καθώς θα απευθύνεται τόσο σε παιδιά

της μειονότητας όσο και της πλειονότητας».

Ως  Ζαγάλισα  διερωτόμαστε  για  ποια  θα  είναι  η  δεύτερη  γλώσσα  του

πειραματικού  αυτού  σχολείου.  Θα  υπάρχουν  τα  πομακικά  ως  επιλογή;  Γνωρίζουμε

ότι στα περισσότερα διαπολιτισμικά σχολεία της Ευρώπης αντί για διγλωσσία έχουμε

πολυγλωσσία.  Θα  ξεκινήσει  έστω  και  πιλοτικά  η  διδασκαλία  της  Πομακικής;  Θα

εφαρμοστεί  άραγε  το  μοντέλο  που  αναφέρεται  παραπάνω  για  τα  νηπιαγωγεία  ή  η

δεύτερη γλώσσα θα είναι μόνο τα τουρκικά;

Ελπίζουμε πως ο νέος υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Γιαβρόγλου θα λάβει

πολύ σοβαρά τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Πομάκων μαθητών και οι προτάσεις να

γίνουν άμεσα πράξεις. Υπενθυμίζουμε ότι το 2022 είναι πολύ μακριά και ζητάμε οι

παραπάνω αλλαγές να υλοποιηθούν τουλάχιστόν μεσοπρόθεσμα μέχρι το 2018.

(συνεχ. από σ. 1)

Τα τύμπανα χτυπούν:

Πομακικά στο δημόσιο Νηπιαγωγείο

ή μόνο λόγια;

Έτσι λοιπόν  στο σημείο 24 των Μακροπρόθεσμων αλλαγών (Ιούνιος 2018

–  Μάιος  2022)  τίθεται  ως  προτεραιότητα  η  πρόσληψη  δεύτερου  νηπιαγωγού  στο

δημόσιο νηπιαγωγείο με κριτήριο την εντοπιότητα, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει

εκπαιδευτικά μαθητές πομακόφωνους, τουρκόφωνους, ή ομιλούντες ρομανί.

Να  θυμίσουμε  ότι  όπως  είχαμε  καταγγείλει  παλιότερα,  στα  δημόσια

νηπιαγωγεία  που  έγιναν  στα  Πομακοχώρια  είχαμε  το  φαινόμενο  να  διδάσκουν

νηπιαγωγοί τουρκόφωνοι! Σε ποια γλώσσα γινόταν το μάθημα δεν δυσκολευόμαστε

να  καταλάβουμε. Αυτή  είναι  η  ξεφτίλα  του

ελληνικού κράτους.

Αν  και  εμείς  οι  Πομάκοι

χορτάσαμε  από  τέτοιου  είδους  υποσχέσεις,

εκλαμβάνουμε  πολύ  θετικά  την  παραπάνω

εξέλιξη τονίζοντας όμως ότι το …2022 είναι

πολύ μακριά.

Επίσης σημαντικό κομμάτι της ίδιας

ενότητας, αποτελεί η ανάδειξη της σημασίας

της αναβάθμισης του δημόσιου σχολείου στη

Θράκη  για  τη  μείωση  της  παρατηρούμενης

σχολικής  διαρροής  και  την  ένταξη  της

μειονότητας με τρόπο ουσιαστικό και δημοκρατικό.

Στο  σημείο  29  λοιπόν  της  έκθεσης  αναφέρεται  και  η  «Διερεύνηση  της

δυνατότητας  δημιουργίας  δημόσιου  πειραματικού  δίγλωσσου  δημοτικού  και

γυμνασίου, που θα ακολουθεί τις σύγχρονες αρχές της δίγλωσσης εκπαίδευσης και θα

εισάγει στοιχεία διαπολιτισμικής προσέγγισης, καθώς θα απευθύνεται τόσο σε παιδιά

της μειονότητας όσο και της πλειονότητας».

Ως  Ζαγάλισα  διερωτόμαστε  για  ποια  θα  είναι  η  δεύτερη  γλώσσα  του

πειραματικού  αυτού  σχολείου.  Θα  υπάρχουν  τα  πομακικά  ως  επιλογή;  Γνωρίζουμε

ότι στα περισσότερα διαπολιτισμικά σχολεία της Ευρώπης αντί για διγλωσσία έχουμε

πολυγλωσσία.  Θα  ξεκινήσει  έστω  και  πιλοτικά  η  διδασκαλία  της  Πομακικής;  Θα

εφαρμοστεί  άραγε  το  μοντέλο  που  αναφέρεται  παραπάνω  για  τα  νηπιαγωγεία  ή  η

δεύτερη γλώσσα θα είναι μόνο τα τουρκικά;

Ελπίζουμε πως ο νέος υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Γιαβρόγλου θα λάβει

πολύ σοβαρά τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Πομάκων μαθητών και οι προτάσεις να

γίνουν άμεσα πράξεις. Υπενθυμίζουμε ότι το 2022 είναι πολύ μακριά και ζητάμε οι

παραπάνω αλλαγές να υλοποιηθούν τουλάχιστόν μεσοπρόθεσμα μέχρι το 2018.

(συνεχ. από σ. 1)

Τα τύμπανα χτυπούν:

Πομακικά στο δημόσιο Νηπιαγωγείο

ή μόνο λόγια;

Έτσι λοιπόν  στο σημείο 24 των Μακροπρόθεσμων αλλαγών (Ιούνιος 2018

–  Μάιος  2022)  τίθεται  ως  προτεραιότητα  η  πρόσληψη  δεύτερου  νηπιαγωγού  στο

δημόσιο νηπιαγωγείο με κριτήριο την εντοπιότητα, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει

εκπαιδευτικά μαθητές πομακόφωνους, τουρκόφωνους, ή ομιλούντες ρομανί.

Να  θυμίσουμε  ότι  όπως  είχαμε  καταγγείλει  παλιότερα,  στα  δημόσια

νηπιαγωγεία  που  έγιναν  στα  Πομακοχώρια  είχαμε  το  φαινόμενο  να  διδάσκουν

νηπιαγωγοί τουρκόφωνοι! Σε ποια γλώσσα γινόταν το μάθημα δεν δυσκολευόμαστε

να  καταλάβουμε. Αυτή  είναι  η  ξεφτίλα  του

ελληνικού κράτους.

Αν  και  εμείς  οι  Πομάκοι

χορτάσαμε  από  τέτοιου  είδους  υποσχέσεις,

εκλαμβάνουμε  πολύ  θετικά  την  παραπάνω

εξέλιξη τονίζοντας όμως ότι το …2022 είναι

πολύ μακριά.

Επίσης σημαντικό κομμάτι της ίδιας

ενότητας, αποτελεί η ανάδειξη της σημασίας

της αναβάθμισης του δημόσιου σχολείου στη

Θράκη  για  τη  μείωση  της  παρατηρούμενης

σχολικής  διαρροής  και  την  ένταξη  της

μειονότητας με τρόπο ουσιαστικό και δημοκρατικό.

Στο  σημείο  29  λοιπόν  της  έκθεσης  αναφέρεται  και  η  «Διερεύνηση  της

δυνατότητας  δημιουργίας  δημόσιου  πειραματικού  δίγλωσσου  δημοτικού  και

γυμνασίου, που θα ακολουθεί τις σύγχρονες αρχές της δίγλωσσης εκπαίδευσης και θα

εισάγει στοιχεία διαπολιτισμικής προσέγγισης, καθώς θα απευθύνεται τόσο σε παιδιά

της μειονότητας όσο και της πλειονότητας».

Ως  Ζαγάλισα  διερωτόμαστε  για  ποια  θα  είναι  η  δεύτερη  γλώσσα  του

πειραματικού  αυτού  σχολείου.  Θα  υπάρχουν  τα  πομακικά  ως  επιλογή;  Γνωρίζουμε

ότι στα περισσότερα διαπολιτισμικά σχολεία της Ευρώπης αντί για διγλωσσία έχουμε

πολυγλωσσία.  Θα  ξεκινήσει  έστω  και  πιλοτικά  η  διδασκαλία  της  Πομακικής;  Θα

εφαρμοστεί  άραγε  το  μοντέλο  που  αναφέρεται  παραπάνω  για  τα  νηπιαγωγεία  ή  η

δεύτερη γλώσσα θα είναι μόνο τα τουρκικά;

Ελπίζουμε πως ο νέος υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Γιαβρόγλου θα λάβει

πολύ σοβαρά τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Πομάκων μαθητών και οι προτάσεις να

γίνουν άμεσα πράξεις. Υπενθυμίζουμε ότι το 2022 είναι πολύ μακριά και ζητάμε οι

παραπάνω αλλαγές να υλοποιηθούν τουλάχιστόν μεσοπρόθεσμα μέχρι το 2018.

(συνεχ. από σ. 1)

Τα τύμπανα χτυπούν:

Πομακικά στο δημόσιο Νηπιαγωγείο

ή μόνο λόγια;

Έτσι λοιπόν  στο σημείο 24 των Μακροπρόθεσμων αλλαγών (Ιούνιος 2018

–  Μάιος  2022)  τίθεται  ως  προτεραιότητα  η  πρόσληψη  δεύτερου  νηπιαγωγού  στο

δημόσιο νηπιαγωγείο με κριτήριο την εντοπιότητα, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει

εκπαιδευτικά μαθητές πομακόφωνους, τουρκόφωνους, ή ομιλούντες ρομανί.

Να  θυμίσουμε  ότι  όπως  είχαμε  καταγγείλει  παλιότερα,  στα  δημόσια

νηπιαγωγεία  που  έγιναν  στα  Πομακοχώρια  είχαμε  το  φαινόμενο  να  διδάσκουν

νηπιαγωγοί τουρκόφωνοι! Σε ποια γλώσσα γινόταν το μάθημα δεν δυσκολευόμαστε

να  καταλάβουμε. Αυτή  είναι  η  ξεφτίλα  του

ελληνικού κράτους.

Αν  και  εμείς  οι  Πομάκοι

χορτάσαμε  από  τέτοιου  είδους  υποσχέσεις,

εκλαμβάνουμε  πολύ  θετικά  την  παραπάνω

εξέλιξη τονίζοντας όμως ότι το …2022 είναι

πολύ μακριά.

Επίσης σημαντικό κομμάτι της ίδιας

ενότητας, αποτελεί η ανάδειξη της σημασίας

της αναβάθμισης του δημόσιου σχολείου στη

Θράκη  για  τη  μείωση  της  παρατηρούμενης

σχολικής  διαρροής  και  την  ένταξη  της

μειονότητας με τρόπο ουσιαστικό και δημοκρατικό.

Στο  σημείο  29  λοιπόν  της  έκθεσης  αναφέρεται  και  η  «Διερεύνηση  της

δυνατότητας  δημιουργίας  δημόσιου  πειραματικού  δίγλωσσου  δημοτικού  και

γυμνασίου, που θα ακολουθεί τις σύγχρονες αρχές της δίγλωσσης εκπαίδευσης και θα

εισάγει στοιχεία διαπολιτισμικής προσέγγισης, καθώς θα απευθύνεται τόσο σε παιδιά

της μειονότητας όσο και της πλειονότητας».

Ως  Ζαγάλισα  διερωτόμαστε  για  ποια  θα  είναι  η  δεύτερη  γλώσσα  του

πειραματικού  αυτού  σχολείου.  Θα  υπάρχουν  τα  πομακικά  ως  επιλογή;  Γνωρίζουμε

ότι στα περισσότερα διαπολιτισμικά σχολεία της Ευρώπης αντί για διγλωσσία έχουμε

πολυγλωσσία.  Θα  ξεκινήσει  έστω  και  πιλοτικά  η  διδασκαλία  της  Πομακικής;  Θα

εφαρμοστεί  άραγε  το  μοντέλο  που  αναφέρεται  παραπάνω  για  τα  νηπιαγωγεία  ή  η

δεύτερη γλώσσα θα είναι μόνο τα τουρκικά;

Ελπίζουμε πως ο νέος υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Γιαβρόγλου θα λάβει

πολύ σοβαρά τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Πομάκων μαθητών και οι προτάσεις να

γίνουν άμεσα πράξεις. Υπενθυμίζουμε ότι το 2022 είναι πολύ μακριά και ζητάμε οι

παραπάνω αλλαγές να υλοποιηθούν τουλάχιστόν μεσοπρόθεσμα μέχρι το 2018.

(συνεχ. από σ. 1)

Τα τύμπανα χτυπούν:

Πομακικά στο δημόσιο Νηπιαγωγείο

ή μόνο λόγια;

Έτσι λοιπόν  στο σημείο 24 των Μακροπρόθεσμων αλλαγών (Ιούνιος 2018

–  Μάιος  2022)  τίθεται  ως  προτεραιότητα  η  πρόσληψη  δεύτερου  νηπιαγωγού  στο

δημόσιο νηπιαγωγείο με κριτήριο την εντοπιότητα, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει

εκπαιδευτικά μαθητές πομακόφωνους, τουρκόφωνους, ή ομιλούντες ρομανί.

Να  θυμίσουμε  ότι  όπως  είχαμε  καταγγείλει  παλιότερα,  στα  δημόσια

νηπιαγωγεία  που  έγιναν  στα  Πομακοχώρια  είχαμε  το  φαινόμενο  να  διδάσκουν

νηπιαγωγοί τουρκόφωνοι! Σε ποια γλώσσα γινόταν το μάθημα δεν δυσκολευόμαστε

να  καταλάβουμε. Αυτή  είναι  η  ξεφτίλα  του

ελληνικού κράτους.

Αν  και  εμείς  οι  Πομάκοι

χορτάσαμε  από  τέτοιου  είδους  υποσχέσεις,

εκλαμβάνουμε  πολύ  θετικά  την  παραπάνω

εξέλιξη τονίζοντας όμως ότι το …2022 είναι

πολύ μακριά.

Επίσης σημαντικό κομμάτι της ίδιας

ενότητας, αποτελεί η ανάδειξη της σημασίας

της αναβάθμισης του δημόσιου σχολείου στη

Θράκη  για  τη  μείωση  της  παρατηρούμενης

σχολικής  διαρροής  και  την  ένταξη  της

μειονότητας με τρόπο ουσιαστικό και δημοκρατικό.

Στο  σημείο  29  λοιπόν  της  έκθεσης  αναφέρεται  και  η  «Διερεύνηση  της

δυνατότητας  δημιουργίας  δημόσιου  πειραματικού  δίγλωσσου  δημοτικού  και

γυμνασίου, που θα ακολουθεί τις σύγχρονες αρχές της δίγλωσσης εκπαίδευσης και θα

εισάγει στοιχεία διαπολιτισμικής προσέγγισης, καθώς θα απευθύνεται τόσο σε παιδιά

της μειονότητας όσο και της πλειονότητας».

Ως  Ζαγάλισα  διερωτόμαστε  για  ποια  θα  είναι  η  δεύτερη  γλώσσα  του

πειραματικού  αυτού  σχολείου.  Θα  υπάρχουν  τα  πομακικά  ως  επιλογή;  Γνωρίζουμε

ότι στα περισσότερα διαπολιτισμικά σχολεία της Ευρώπης αντί για διγλωσσία έχουμε

πολυγλωσσία.  Θα  ξεκινήσει  έστω  και  πιλοτικά  η  διδασκαλία  της  Πομακικής;  Θα

εφαρμοστεί  άραγε  το  μοντέλο  που  αναφέρεται  παραπάνω  για  τα  νηπιαγωγεία  ή  η

δεύτερη γλώσσα θα είναι μόνο τα τουρκικά;

Ελπίζουμε πως ο νέος υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Γιαβρόγλου θα λάβει

πολύ σοβαρά τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Πομάκων μαθητών και οι προτάσεις να

γίνουν άμεσα πράξεις. Υπενθυμίζουμε ότι το 2022 είναι πολύ μακριά και ζητάμε οι

παραπάνω αλλαγές να υλοποιηθούν τουλάχιστόν μεσοπρόθεσμα μέχρι το 2018.

Έτσι λοιπόν  στο σημείο 24 των Μακροπρόθεσμων αλλαγών (Ιούνιος 2018

Consequently, therefore, article 24 for Longterm adjustments (June 2018 – May 2022)

–  Μάιος  2022)  τίθεται  ως  προτεραιότητα  η  πρόσληψη  δεύτερου  νηπιαγωγού  στο

Is endorsed as priority the acquisition of a second kindergarten instructor at the public

δημόσιο νηπιαγωγείο με κριτήριο την εντοπιότητα, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει

kindergarten with the objective the indigenous identity, so to support educationally

εκπαιδευτικά μαθητές πομακόφωνους, τουρκόφωνους, ή ομιλούντες ρομανί.

Turkish-, Pomak-, and Romani-speaking pupils.

We should be reminded that as we had denounced  previously the public kindergartens

Να  θυμίσουμε  ότι  όπως  είχαμε  καταγγείλει  παλιότερα,  στα  δημόσια

established in the Pomak villages having only Turlish-speaking instructors! It is not

νηπιαγωγεία  που  έγιναν  στα  Πομακοχώρια  είχαμε  το  φαινόμενο  να  διδάσκουν

difficult to access in which language lessons were presented. This we consider to be the

νηπιαγωγοί τουρκόφωνοι! Σε ποια γλώσσα γινόταν το μάθημα δεν δυσκολευόμαστε

shamefulness of the Greek national care. Even though we, the Pomaks, are overburdened

να  καταλάβουμε. Αυτή  είναι  η  ξεφτίλα  του ελληνικού κράτους.  Αν  και  εμείς  οι

with unkept promises, very well we comprehend these results, stressing that … 2022 is

Πομάκοι χορτάσαμε  από  τέτοιου  είδους  υποσχέσεις, εκλαμβάνουμε  πολύ  θετικά  την

very far in the future. In addition, a significant part of the same identity constitutes the

παραπάνω εξέλιξη τονίζοντας όμως ότι το …2022 είναι πολύ μακριά.   Επίσης

rendering the importance of the elevation of the Thrace public school for the dimunition

σημαντικό κομμάτι της ίδιας ενότητας, αποτελεί η ανάδειξη της σημασίας της

of the scholastic weakness and the enrollment of the minorities with a positive and

αναβάθμισης του δημόσιου σχολείου στη Θράκη  για  τη  μείωση  της  παρατηρούμενης

democratic approach.

σχολικής  διαρροής  και  την  ένταξη  της μειονότητας με τρόπο ουσιαστικό καί δημοκρατικό.

The report’s item 29 cites the topic of  “Scrutiny of the ability for development of anx

Στο  σημείο  29  λοιπόν  της  έκθεσης  αναφέρεται  και  η  «Διερεύνηση  της

experimental bilingual public primary and secondary education program to follow the

δυνατότητας  δημιουργίας  δημόσιου  πειραματικού  δίγλωσσου  δημοτικού  και

current trends of bilingual education, and to introduce rudiments of bilateral approach,

γυμνασίου, που θα ακολουθεί τις σύγχρονες αρχές της δίγλωσσης εκπαίδευσης και θα

and to address the children of the minorities and also of the plurality.”

εισάγει στοιχεία διαπολιτισμικής προσέγγισης, καθώς θα απευθύνεται τόσο σε παιδιά

της  κάθε μειονότητας όσο και της πλειονότητας».

As Zagalisa newspaper we inquire as to which will be the second tongue of this

Ως  Ζαγάλισα  διερωτόμαστε  για  ποια  θα  είναι  η  δεύτερη  γλώσσα  του

experimental school. Will the Pomak language be an option? We know that in the

πειραματικού  αυτού  σχολείου.  Θα  υπάρχουν  τα  πομακικά  ως  επιλογή;  Γνωρίζουμε

majority of Europe’s multicultural schools, rather than bilingualism there is

ότι στα περισσότερα διαπολιτισμικά σχολεία της Ευρώπης αντί για διγλωσσία έχουμε

polylingualism. Will the teaching of the Pomak language begin as a pilot program? Will

πολυγλωσσία.  Θα  ξεκινήσει  έστω  και  πιλοτικά  η  διδασκαλία  της  Πομακικής;  Θα

the aforementioned model be attempted or the second language will remain Turkish?

εφαρμοστεί  άραγε  το  μοντέλο  που  αναφέρεται  παραπάνω  για  τα  νηπιαγωγεία  ή  η

δεύτερη γλώσσα θα είναι μόνο τα τουρκικά;

We hope that the new Minister of Education will consider very seriously the educational

Ελπίζουμε πως ο νέος υπουργός Παιδείας  θα λάβει πολύ σοβαρά τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Πομάκων μαθητών και οι προτάσεις να γίνουν άμεσα πράξεις.

needs of the Pomak students, and that the proposals will take immediate action.

Υπενθυμίζουμε ότι το 2022 είναι πολύ μακριά και ζητάμε οι παραπάνω αλλαγές να

We are reminding that 2022 is far into the future and we request that τhese changes be

υλοποιηθούν τουλάχιστόν μεσοπρόθεσμα μέχρι το 2018.”

 

implemented at least for the midterm by 2018.

 

Τα τουρκικά πανεπιστήμια The Turkish universities and the

και οι Πομάκοι                      Pomaks

 

Και  φέτος  πολλοί  γονείς αποφάσισαν  να  στείλουν  τα  παιδιά  τους στην  Τουρκία

Again this year many parents decided to send their children to study in Turkish

για  να  σπουδάσουν  σε τουρκικά  πανεπιστήμια.  Αιτία  είναι  η αδυναμία  τους  να

universities. The cause is their inability to send them to Greek universities since it is

στείλουν  τα  παιδιά σε  ελληνικά  πανεπιστήμια  αφού  είναι γνωστό  ότι  τα  παιδιά

realized that children who receive their education from the public minority schools lack

που  λαμβάνουν μόρφωση  από  μειονοτικό  δημοτικό υστερούν  πολύ  σε  γνώσεις

much of the knowledge received by those attending regular public schools. The problem

έναντι  των παιδιών  που  τελειώνουν  το δημόσιο δημοτικό. Το πρόβλημα γιγαντώνεται

is exarcerbated for the children attending the minority high schools – lyceums. The

με  τα  παιδιά  που πηγαίνουν  στα  μειονοτικά γυμνάσια  –  λύκεια.  Η ποσόστωση του

percentage of only 0.5% of minority children entering is not sufficient to cover the

0,5% για είσοδο των παιδιών της μειονότητας δεν αρκεί για να καλυφθεί η ζήτηση για τα

demand for university study

πανεπιστήμια.

Το  αποτέλεσμα  είναι πολλοί  Πομάκοι  γονείς  να στέλνουν  τα  παιδιά  τους  στα

The result is that many Pomak  parents send their children to Turkish universities, and

τουρκικά  πανεπιστήμια  και μάλιστα  μερικοί,  θεωρώντας ότι  τα  παιδιά  τους  δεν

several realizing that their children  are not sufficiently

γνωρίζουν  καλά τουρκικά,  τα  στέλνουν  από  μικρά  στην Τουρκία  για  να

knowledgeable in the Turkish language, send them to Turkey from younger  ages

τελειώσουν  το  γυμνάσιο και  το  λύκειο  και  ύστερα  να  πάνε  στο πανεπιστήμιο.

to complete high school and lyceum and then attend Turkish universities.

146D

  Το Λύκειο  Murat Anadolu στην Αδριανούπολη                      

 The (Turkish) Lyceum Murat Anadolu in Adrianoupolis (Eastern Thrace)

 

Το  αποτέλεσμα  είναι  τα  παιδιά αυτά  να  λαμβάνουν  όλη  την  τουρκική

As a result, these children receive all the Turkish educational propaganda, and

σχολική προπαγάνδα, να γίνονται δέκτες του  τουρκικού  εθνικισμού  καθώς  στο

become recipients of Turkish nationalism, and then at the university they sense the

πανεπιστήμιο πολλοί νιώθουν την ανάγκη να αποδείξουν τον τουρκισμό τους έναντι

necessity to express their Turkish identity to their fellow students and to professors,

των συμφοιτητών τους ή των καθηγητών τους,  και  έτσι  να  μετατρέπονται σε

consequently becoming young genisaries, who when returning to Greece bring back

 νεαρούς  γενίτσαρους,  οι  οποίοι γυρνώντας  στην  Ελλάδα  θα  μεταφέρουν στα

to their villages the ideas they received from their scholastic and university

 χωριά τους τις ιδέες που έλαβαν μέσα από  την  σχολική  και  πανεπιστημιακή

education, creating even stronger bonds with Turkey.

 εκπαίδευση ενώ οι δεσμοί με την Τουρκία θα δυναμώσουν πολύ.

And it is not by chance that the larger part of the minorities elite comes from

  Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι το μεγαλύτερο  μέρος  της  μειονοτικής  ελίτ,

graduates of Turkish universities.  Those in positions of authority for Turkish nationalism

προέρχεται από τα τουρκικά πανεπιστήμια. Αυτούς  εμπιστεύονται  πιο  πολύ  οι

depend primarily on these graduates as candidates in electoral competitions , in

επικεφαλής  του  τουρκικού  εθνικισμού για  να  τους  έχουν  ως  υποψηφίους  στα

order to support them for mayorships, judjeships or pseudoreligious clerics,

 εκλογικά  τους  ψηφοδέλτια,  να  τους προωθήσουν ως υποψηφίους δημάρχους,

parliamentarians, etc.

 ψευτομουφτήδες, βουλευτές κτλ.

  Πολλές  φορές  μάλιστα  το παιδομάζωμα αυτό γίνεται με πρόγραμμα: δάσκαλοι

Quite often, the recruitment of children is programmed. Minority schools teachers

 στα  μειονοτικά  σχολεία που  πληρώνονται  από  την  Τουρκία, ξεχωρίζουν  τους

who are paid by Turkey at the end of the school year identify the best students and

 πιο  έξυπνους  μαθητές και πηγαίνουν στο τέλος της χρονιάς και προτείνουν  στους

offer to the parents to send them to high schools in Turkey, with offers of coverage

 γονείς  να  στείλουν  τα παιδιά  τους  στα  γυμνάσια  της  Τουρκίας με υπόσχεση ότι

of their educational expenses through university studies. There is also collaboration

 θα τους βοηθήσουν στα έξοδα  και  τα  παιδιά  τους  θα  πάνε  στο πανεπιστήμιο.

between Greek minority schools and Turkish universities with the objective each

 Από τα μειονοτικά λύκεια υπάρχει  συνεργασία  με  τα  τουρκικά πανεπιστήμια

year for hundreds of Greek minority school children to be sent to study in Turkey.

  προκειμένου  κάθε  χρονιά να  προωθούνται  εκατοντάδες  μαθητές εκεί.   Το  κακό

Unfortunately, Greece has not yet perceived the real conditions and situations;

 αυτό  δεν  το  έχει αντιληφθεί  ακόμη  στις  πραγματικές του  διαστάσεις  η  Ελλάδα

 having decreed the 0.5% admission limi for minority students, has not dared expand the program

 η  οποία αφού  θέσπισε  το  μέτρο  του  0,5%  δεν τόλμησε  να  το  προχωρήσει

in establishing  public kindergartens, public elementary schools,

παραπάνω (δημιουργία  δημόσιων  νηπιαγωγείων, δημόσιων  δημοτικών  στα

 public high schools – lyceums, etc, in minority villages). The condition needs to be extended

  μειονοτικά χωριά,  δημόσιων  γυμνασίων  –  λυκείων κτλ).  Το  μέτρο  χρειάζεται

in order to cure the bleeding toward Turkey. As a newspaper, we had proposed that

  να  επεκταθεί προκειμένου  να  σταματήσει  αυτή  η αιμορραγία  προς  την

since the 0.5% is not being increased, the percentage should reflect the ethnological

 ΤουρκίαΩς εφημερίδα  είχαμε  βέβαια  προτείνει, εφόσον  το  0,5%  δεν  φαίνεται  reality of the minorities, such that 0.2% should relate to the Pomak students, 0.2%

να αλλάζει, το ποσοστό αυτό να αντανακλά την  εθνολογική  πραγματικότητα  στο

to the Turkish-speakers, and 0.1% to the Romani. Should we await a serious

 εσωτερικό  της  μειονότητας  και  έτσι  το 0,2%  να  αφορά  Πομάκους  μαθητές,  το

reaction, or the lethargy is to be continued?  

 άλλο 0,2% τουρκοφανείς μαθητές και το 0,1% μαθητές Ρωμά.

  Να περιμένουμε κάποια σοβαρή αντίδραση ή ο λήθαργος συνεχίζεται;»

 

 

2  ΖΑΓΑΛΙΣΑ Οκτ – Νοέ 2016

(συνεχ. από σ. 1)

Ανατροπή πληθυσμιακών δεδομένων

46.853 Πομάκοι στη Θράκη!

16.853 στο νομό Ροδόπης!

Για την έρευνα μας χρησιμοποιήσαμε τα επίσημα στοιχεία για τις πομακικές

κοινότητες Οργάνης και Κέχρου, για τα λοιπά Πομακοχώρια της περιοχής (π.χ. Ραγάδα,

Εσοχή κτλ), για τα Πομακοχώρια της κεντρικής και δυτικής Ροδόπης, για πεδινά χωριά

των  οποίων  ο  πληθυσμός  αποτελείται  αποκλειστικά  από  Πομάκους  που  κατέβηκαν

στα  πεδινά.  Επίσης,  με  βάση  μαρτυρίες  και  στοιχεία  που  βρήκαμε  για  τη  μεγάλη

μετανάστευση των Πομάκων σε πεδινά χωριά που κατοικούνται από τουρκοφανείς και

χριστιανούς, καθώς και για την μετανάστευση στην πόλη της Κομοτηνής. Η έρευνα μας

δεν τελείωσε, αφού μας λείπουν πολύτιμα στοιχεία για χωριά στα οποία η μετανάστευση

από τα ορεινά στα πεδινά έγινε από πολύ παλιά κτλ.

Τα αποτελέσματα της έρευνας για τους Πομάκους,  όταν  ολοκληρωθούν, θα

παρουσιαστούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια από την εφημερίδα μας, είτε έντυπα είτε

στο διαδίκτυο, ενώ συνολικά για όλη τη μειονότητα σε ειδική έκδοση.

Και  επειδή  οι  προηγούμενες  έρευνες  αγνοούσαν  κάποια  βασικά  στοιχεία

για το νομό Ροδόπης και παρουσίαζαν τον πληθυσμό μικρότερο από τον πραγματικό,

φανταζόμαστε ότι το ίδιο έχει γίνει πιθανότατα και για το νομό Ξάνθης. Το πιο πιθανό,

λοιπόν,  είναι,  όταν  ολοκληρωθεί  η  έρευνα  και  για  το  νομό  Ξάνθης,  οι  Πομάκοι  να

ξεπερνάνε τους 50.000 ανθρώπους (σε  σύνολο πληθυσμού γύρω στους 100.000). Αν

ισχύει αυτό και βάλουμε και στην  εξίσωση  και τον πληθυσμό των Ρωμά (πάνω από

25.000 άτομα), τότε οι … «Τούρκοι» είναι μια μικρή μειοψηφία της μειονότητας.

Ας μην φοβόμαστε οι Πομάκοι, είμαστε η πλειοψηφία, αν το καταλάβουμε και

διώξουμε το φόβο, τότε τίποτε δεν μας σταματά!

Μπράβο! Αναρχικές προκηρύξεις

με ορθή τοποθέτηση για το ΚΙΕΦ (DEB)

Αναρχικές  προκηρύξεις  (βλ  φωτο)  μοιράστηκαν  στην  Κομοτηνή,  όπου

το  υποτιθέμενο  μειονοτικό  κόμμα,  που  ίδρυσε  ο  ακροδεξιός  Αχμέτ  Σαδίκ  και

νεκρανέστησαν  μετά  από  χρόνια  οι  χειροκροτητές  της  Τουρκίας,  χαρακτηρίζεται ως

ακροδεξιό και τοποθετείται στη χορεία των ναζιστικών και εθνικιστικών κομμάτων.

Είναι ίσως η πρώτη φορά που μια αναφορά στο θέμα από το συγκεκριμένο ιδεολογικό

χώρο αγκαλιάζει την αλήθεια.

Βέβαια προ καιρού είχαν εμφανιστεί και συνθήματα

σε τοίχους της πόλης, όπου καταδικάζονταν και οι

Γκρίζοι και οι …Γαλάζιοι Λύκοι!

Στελέχη του ΚΙΕΦ  φροντίζουν πάντα να

υπενθυμίζουν τις σχέσεις τους με τους εκπροσώπους

της  Τουρκίας,  σε  βαθμό  που  προκαλεί  ακόμα

και  τους  πιο  μετριοπαθείς  χριστιανούς.  Η  στάση

τους  αυτή  είναι  εξόχως  εμπρηστική,  διχαστική

και  δημιουργεί  προϋποθέσεις  για  μελλοντικές

εντάσεις.  Αυτός  όμως  είναι  ο  στόχος  τους.  Υπό

το  πρόσχημα  υπεράσπισης  δικαιωμάτων,  έχουν

στήσει  μηχανισμούς  κατασυκοφάντησης  και

υπονόμευσης της Ελλάδας σε κάθε διεθνές όργανο.

Αυτό το φασιστικό μόρφωμα αρνείται να δεχθεί την ύπαρξη των Πομάκων και

μιλά μόνο για τουρκική μειονότητα συγκαταλέγοντας και τους 46.853 Πομάκους μέσα

στους τουρκογενείς, οι οποίοι είναι μειοψηφία μέσα στην τρι-εθνοτική μειονότητα. Εάν

υπήρχε ένας σωστά επεξεργασμένος νόμος κατά  του  ρατσισμού, όλοι οι επικεφαλής

του ΚΙΕΦ θα έπρεπε να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.

Μπράβο, στον αναρχικό χώρο που δεν μασάει το σανό που απλόχερα μοιράζουν

οι ρατσιστές της Άγκυρας. Οι  ρατσιστές είναι ρατσιστές από όπου κι αν προέρχονται!

(συνεχ. από σ. 1)

Επιτέλους!

Ελληνική τηλεόραση στα Πομακοχώρια!

Το  έργο  αποτελεί  πρωτοβουλία  του  Υπουργείου  Ψηφιακής  Πολιτικής,

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και

Ταχυδρομείων και το κόστος του θα καλυφθεί από δημόσια επιχορήγηση. Στις δωρεάν

παροχές συμπεριλαμβάνονται η παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού και σε κάποιες

περιπτώσεις  η  δωρεάν  εγκατάσταση.  Ο  εξοπλισμός  αποτελείται  από  δορυφορικό

«πιάτο» και αποκωδικοποιητή, καλωδίωση και άλλα ειδικά εξαρτήματα, ενώ οι πάροχοι

δεσμεύονται να παρέχουν χωρίς χρονικό περιθώριο δωρεάν όλα τα ελεύθερα ελληνικά

κανάλια. Επίσης, ο κάθε δικαιούχος θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον πάροχο που

θέλει.

Το πιο ενδιαφέρον σημείο από τις δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού Νίκου

Παππά είναι οι ευθύνες για το ότι τα Πομακοχώρια δεν έχουν μέχρι σήμερα ελληνική

τηλεόραση,  ευθύνες  που  ανήκουν  αποκλειστικά  στο  σχεδιασμό  των  προηγούμενων

κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ: «η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στην πρώτη γραμμή

προτεραιότητας του Υπουργείου, καθώς οι χάρτες  συχνοτήτων  που  είχαν καταρτίσει

οι προηγούμενες κυβερνήσεις άφησαν, μεταξύ άλλων, χωρίς κάλυψη μεγάλα τμήματα

πληθυσμών των τριών νομών, τα οποία -ως συνέπεια αυτών των επιλογών- δεν έχουν

ελεύθερη πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς».

Διαβάζοντας την παράγραφο αυτή για τους σχεδιασμούς των προηγούμενων

κυβερνήσεων,  σκεφτόμαστε  βιβλία  αριστεριστών  που  γράφουν  για  «κρατικούς

σχεδιασμούς»  για  τους  Πομάκους  και  μας  πιάνει  θυμηδία  και  αηδία.  Όσο  για  τους

κυβερνώντες,  η  λέξη  «προδοσία»  είναι  μάλλον  αρκετή  αλλά  ευτυχώς για  αυτούς  οι

ψηφοφόροι τους ασχολούνται με άλλα θέματα.

Ας  ελπίσουμε  ότι  δεν  θα  μείνουν  στα  λόγια  οι  νυν  κυβερνώντες  και  θα

περάσουν στις πράξεις, όσον αφορά τις δεσμεύσεις τους.

Γιατί πολλά ακούσαμε, αλλά τίποτε δεν είδα

Επιτέλους!

Ελληνική τηλεόραση στα Πομακοχώρια!

Μέγα επίτευγμα…το έτος 2016!

Στις 25 Νοεμβρίου ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε τη Θράκη και

μεταξύ άλλων τη Φιλλύρα, έδρα του δήμου

Αρριανών  (ν.  Ροδόπης).  Εκεί,  ανακοίνωσε

την  απόφαση  της  κυβέρνησης  για  παροχή

δωρεάν  δορυφορικής  πρόσβασης  στους

ελληνικούς  τηλεοπτικούς  σταθμούς  για

τους μειονοτικούς πληθυσμούς της Θράκης.

Φυσικά,  με  το  «μειονοτικούς  πληθυσμούς»

περιγράφονται  οι  Πομάκοι  που  ζουν  στα

βουνά  αφού  όλοι  οι  κάτοικοι  του  κάμπου

έχουν  τη  δυνατότητα  να  δουν  ελληνικά

κανάλια. Για το θέμα έχουμε επανειλημμένα

γράψει στην εφημερίδα μας (βλ. ενδεικτικά

φ. 21, 24, 44, 46, 48) και το έχουμε αναδείξει

επαρκώς.

 

Την  προηγούμενη  μέρα,  ο  αρμόδιος  υπουργός  Νίκος  Παππάς,  υπέγραψε

την  απόφαση  και  στη  σχετική  ανακοίνωση  που  ακολούθησε  αναφέρεται  ότι  η

«επιχορηγούμενη Δορυφορική Πρόσβαση των Μειονοτικών Πληθυσμών της Θράκης

στους  Ελληνικούς  Τηλεοπτικούς  Σταθμούς  Ελεύθερης  Λήψης»  θα  καλύψει  περίπου

120.000 ανθρώπους που ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκη

Επιτέλους!

Ελληνική τηλεόραση στα Πομακοχώρια!

Μέγα επίτευγμα…το έτος 2016!

Στις 25 Νοεμβρίου ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε τη Θράκη και

μεταξύ άλλων τη Φιλλύρα, έδρα του δήμου

Αρριανών  (ν.  Ροδόπης).  Εκεί,  ανακοίνωσε

την  απόφαση  της  κυβέρνησης  για  παροχή

δωρεάν  δορυφορικής  πρόσβασης  στους

ελληνικούς  τηλεοπτικούς  σταθμούς  για

τους μειονοτικούς πληθυσμούς της Θράκης.

Φυσικά,  με  το  «μειονοτικούς  πληθυσμούς»

περιγράφονται  οι  Πομάκοι  που  ζουν  στα

βουνά  αφού  όλοι  οι  κάτοικοι  του  κάμπου

έχουν  τη  δυνατότητα  να  δουν  ελληνικά

κανάλια. Για το θέμα έχουμε επανειλημμένα

γράψει στην εφημερίδα μας (βλ. ενδεικτικά

φ. 21, 24, 44, 46, 48) και το έχουμε αναδείξει

επαρκώς.

 

Την  προηγούμενη  μέρα,  ο  αρμόδιος  υπουργός  Νίκος  Παππάς,  υπέγραψε

την  απόφαση  και  στη  σχετική  ανακοίνωση  που  ακολούθησε  αναφέρεται  ότι  η

«επιχορηγούμενη Δορυφορική Πρόσβαση των Μειονοτικών Πληθυσμών της Θράκης

στους  Ελληνικούς  Τηλεοπτικούς  Σταθμούς  Ελεύθερης  Λήψης»  θα  καλύψει  περίπου

120.000 ανθρώπους που ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκη

Επιτέλους!

Ελληνική τηλεόραση στα Πομακοχώρια!

Μέγα επίτευγμα…το έτος 2016!

Στις 25 Νοεμβρίου ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε τη Θράκη και

μεταξύ άλλων τη Φιλλύρα, έδρα του δήμου

Αρριανών  (ν.  Ροδόπης).  Εκεί,  ανακοίνωσε

την  απόφαση  της  κυβέρνησης  για  παροχή

δωρεάν  δορυφορικής  πρόσβασης  στους

ελληνικούς  τηλεοπτικούς  σταθμούς  για

τους μειονοτικούς πληθυσμούς της Θράκης.

Φυσικά,  με  το  «μειονοτικούς  πληθυσμούς»

περιγράφονται  οι  Πομάκοι  που  ζουν  στα

βουνά  αφού  όλοι  οι  κάτοικοι  του  κάμπου

έχουν  τη  δυνατότητα  να  δουν  ελληνικά

κανάλια. Για το θέμα έχουμε επανειλημμένα

γράψει στην εφημερίδα μας (βλ. ενδεικτικά

φ. 21, 24, 44, 46, 48) και το έχουμε αναδείξει

επαρκώς.

 

Την  προηγούμενη  μέρα,  ο  αρμόδιος  υπουργός  Νίκος  Παππάς,  υπέγραψε

την  απόφαση  και  στη  σχετική  ανακοίνωση  που  ακολούθησε  αναφέρεται  ότι  η

«επιχορηγούμενη Δορυφορική Πρόσβαση των Μειονοτικών Πληθυσμών της Θράκης

στους  Ελληνικούς  Τηλεοπτικούς  Σταθμούς  Ελεύθερης  Λήψης»  θα  καλύψει  περίπου

120.000 ανθρώπους που ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκη

 Επιτέλους! At Last! Greek television at the Pomak villages!                                                                                                                                          Ελληνική τηλεόραση στα Πομακοχώρια!                                                                                                          Μέγα επίτευγμα…το έτος 2016!  Great success 2016!                                                                                                                      

 

Στις 25 Νοεμβρίου ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε τη Θράκη και μεταξύ

On November 25 (2016), prime Minister Alexis Tsipras visited Thrace, including Fillyra,

άλλων τη Φιλλύρα, έδρα του δήμου Αρριανών (ν. Ροδόπης). Εκεί, ανακοίνωσε την

the public district of the Arrianon municipality (Rodopi prefecture). There he announced

απόφαση της κυβέρνησης για παροχή δωρεάν δορυφορικής πρόσβασης στους

the government’s decision  for the granting of free satellite connection to the Greek

ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς για τους μειονοτικούς πληθυσμούς της Θράκης.

txelecommunication stations for the minority populations of Thrace. Naturally,

Φυσικά, με το «μειονοτικούς πληθυσμούς» περιγράφονται οι Πομάκοι που ζουν στα

“minority populations” includes the Pomaks who reside on the mountains, since all the

βουνά αφού όλοι οι κάτοικοι του κάμπου έχουν τη δυνατότητα να δουν ελληνικά

residents of the plains have the presence of Greek channels. Repeatedly we have written

κανάλια. Για το θέμα έχουμε επανειλημμένα γράψει στην εφημερίδα μας (βλ. Ενδεικτικά

on this topic and we have covered it sufficiently. The day before, the minister in charge,

φ. 21, 24, 44, 46, 48) και το έχουμε αναδείξει επαρκώς. Την προηγούμενη μέρα, ο

Nikos Pappas, signed the decision and, in the relevant announcement that followed, he

αρμόδιος υπουργός Νίκος Παππάς, υπέγραψε την απόφαση και στη σχετική ανακοίνωση

stated that the “subsidy of the Satellite Connection for the Minority Populations of Thrace

που ακολούθησε αναφέρεται ότι η «επιχορηγούμενη Δορυφορική Πρόσβαση των

to the Greek Telecommunication Stations Free Reception” will cover approximately

Μειονοτικών Πληθυσμών της Θράκης στους Ελληνικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς

120,000 persons who belong to the Muslim minority of Thrace.

Ελεύθερης Λήψης» θα καλύψει περίπου 120.000 ανθρώπους που ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.

 

2  ΖΑΓΑΛΙΣΑ Οκτ – Νοέ 2016

(συνεχ. από σ. 1)

Ανατροπή πληθυσμιακών δεδομένων

46.853 Πομάκοι στη Θράκη!

16.853 στο νομό Ροδόπης!

Για την έρευνα μας χρησιμοποιήσαμε τα επίσημα στοιχεία για τις πομακικές

κοινότητες Οργάνης και Κέχρου, για τα λοιπά Πομακοχώρια της περιοχής (π.χ. Ραγάδα,

Εσοχή κτλ), για τα Πομακοχώρια της κεντρικής και δυτικής Ροδόπης, για πεδινά χωριά

των  οποίων  ο  πληθυσμός  αποτελείται  αποκλειστικά  από  Πομάκους  που  κατέβηκαν

στα  πεδινά.  Επίσης,  με  βάση  μαρτυρίες  και  στοιχεία  που  βρήκαμε  για  τη  μεγάλη

μετανάστευση των Πομάκων σε πεδινά χωριά που κατοικούνται από τουρκοφανείς και

χριστιανούς, καθώς και για την μετανάστευση στην πόλη της Κομοτηνής. Η έρευνα μας

δεν τελείωσε, αφού μας λείπουν πολύτιμα στοιχεία για χωριά στα οποία η μετανάστευση

από τα ορεινά στα πεδινά έγινε από πολύ παλιά κτλ.

Τα αποτελέσματα της έρευνας για τους Πομάκους,  όταν  ολοκληρωθούν, θα

παρουσιαστούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια από την εφημερίδα μας, είτε έντυπα είτε

στο διαδίκτυο, ενώ συνολικά για όλη τη μειονότητα σε ειδική έκδοση.

Και  επειδή  οι  προηγούμενες  έρευνες  αγνοούσαν  κάποια  βασικά  στοιχεία

για το νομό Ροδόπης και παρουσίαζαν τον πληθυσμό μικρότερο από τον πραγματικό,

φανταζόμαστε ότι το ίδιο έχει γίνει πιθανότατα και για το νομό Ξάνθης. Το πιο πιθανό,

λοιπόν,  είναι,  όταν  ολοκληρωθεί  η  έρευνα  και  για  το  νομό  Ξάνθης,  οι  Πομάκοι  να

ξεπερνάνε τους 50.000 ανθρώπους (σε  σύνολο πληθυσμού γύρω στους 100.000). Αν

ισχύει αυτό και βάλουμε και στην  εξίσωση  και τον πληθυσμό των Ρωμά (πάνω από

25.000 άτομα), τότε οι … «Τούρκοι» είναι μια μικρή μειοψηφία της μειονότητας.

Ας μην φοβόμαστε οι Πομάκοι, είμαστε η πλειοψηφία, αν το καταλάβουμε και

διώξουμε το φόβο, τότε τίποτε δεν μας σταματά!

Μπράβο! Αναρχικές προκηρύξεις

με ορθή τοποθέτηση για το ΚΙΕΦ (DEB)

Αναρχικές  προκηρύξεις  (βλ  φωτο)  μοιράστηκαν  στην  Κομοτηνή,  όπου

το  υποτιθέμενο  μειονοτικό  κόμμα,  που  ίδρυσε  ο  ακροδεξιός  Αχμέτ  Σαδίκ  και

νεκρανέστησαν  μετά  από  χρόνια  οι  χειροκροτητές  της  Τουρκίας,  χαρακτηρίζεται ως

ακροδεξιό και τοποθετείται στη χορεία των ναζιστικών και εθνικιστικών κομμάτων.

Είναι ίσως η πρώτη φορά που μια αναφορά στο θέμα από το συγκεκριμένο ιδεολογικό

χώρο αγκαλιάζει την αλήθεια.

Βέβαια προ καιρού είχαν εμφανιστεί και συνθήματα

σε τοίχους της πόλης, όπου καταδικάζονταν και οι

Γκρίζοι και οι …Γαλάζιοι Λύκοι!

Στελέχη του ΚΙΕΦ  φροντίζουν πάντα να

υπενθυμίζουν τις σχέσεις τους με τους εκπροσώπους

της  Τουρκίας,  σε  βαθμό  που  προκαλεί  ακόμα

και  τους  πιο  μετριοπαθείς  χριστιανούς.  Η  στάση

τους  αυτή  είναι  εξόχως  εμπρηστική,  διχαστική

και  δημιουργεί  προϋποθέσεις  για  μελλοντικές

εντάσεις.  Αυτός  όμως  είναι  ο  στόχος  τους.  Υπό

το  πρόσχημα  υπεράσπισης  δικαιωμάτων,  έχουν

στήσει  μηχανισμούς  κατασυκοφάντησης  και

υπονόμευσης της Ελλάδας σε κάθε διεθνές όργανο.

Αυτό το φασιστικό μόρφωμα αρνείται να δεχθεί την ύπαρξη των Πομάκων και

μιλά μόνο για τουρκική μειονότητα συγκαταλέγοντας και τους 46.853 Πομάκους μέσα

στους τουρκογενείς, οι οποίοι είναι μειοψηφία μέσα στην τρι-εθνοτική μειονότητα. Εάν

υπήρχε ένας σωστά επεξεργασμένος νόμος κατά  του  ρατσισμού, όλοι οι επικεφαλής

του ΚΙΕΦ θα έπρεπε να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.

Μπράβο, στον αναρχικό χώρο που δεν μασάει το σανό που απλόχερα μοιράζουν

οι ρατσιστές της Άγκυρας. Οι  ρατσιστές είναι ρατσιστές από όπου κι αν προέρχονται!

(συνεχ. από σ. 1)

Επιτέλους!

Ελληνική τηλεόραση στα Πομακοχώρια!

Το  έργο  αποτελεί  πρωτοβουλία  του  Υπουργείου  Ψηφιακής  Πολιτικής,

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και

Ταχυδρομείων και το κόστος του θα καλυφθεί από δημόσια επιχορήγηση. Στις δωρεάν

παροχές συμπεριλαμβάνονται η παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού και σε κάποιες

περιπτώσεις  η  δωρεάν  εγκατάσταση.  Ο  εξοπλισμός  αποτελείται  από  δορυφορικό

«πιάτο» και αποκωδικοποιητή, καλωδίωση και άλλα ειδικά εξαρτήματα, ενώ οι πάροχοι

δεσμεύονται να παρέχουν χωρίς χρονικό περιθώριο δωρεάν όλα τα ελεύθερα ελληνικά

κανάλια. Επίσης, ο κάθε δικαιούχος θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον πάροχο που

θέλει.

Το πιο ενδιαφέρον σημείο από τις δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού Νίκου

Παππά είναι οι ευθύνες για το ότι τα Πομακοχώρια δεν έχουν μέχρι σήμερα ελληνική

τηλεόραση,  ευθύνες  που  ανήκουν  αποκλειστικά  στο  σχεδιασμό  των  προηγούμενων

κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ: «η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στην πρώτη γραμμή

προτεραιότητας του Υπουργείου, καθώς οι χάρτες  συχνοτήτων  που  είχαν καταρτίσει

οι προηγούμενες κυβερνήσεις άφησαν, μεταξύ άλλων, χωρίς κάλυψη μεγάλα τμήματα

πληθυσμών των τριών νομών, τα οποία -ως συνέπεια αυτών των επιλογών- δεν έχουν

ελεύθερη πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς».

Διαβάζοντας την παράγραφο αυτή για τους σχεδιασμούς των προηγούμενων

κυβερνήσεων,  σκεφτόμαστε  βιβλία  αριστεριστών  που  γράφουν  για  «κρατικούς

σχεδιασμούς»  για  τους  Πομάκους  και  μας  πιάνει  θυμηδία  και  αηδία.  Όσο  για  τους

κυβερνώντες,  η  λέξη  «προδοσία»  είναι  μάλλον  αρκετή  αλλά  ευτυχώς για  αυτούς  οι

ψηφοφόροι τους ασχολούνται με άλλα θέματα.

Ας  ελπίσουμε  ότι  δεν  θα  μείνουν  στα  λόγια  οι  νυν  κυβερνώντες  και  θα

περάσουν στις πράξεις, όσον αφορά τις δεσμεύσεις τους.

Γιατί πολλά ακούσαμε, αλλά τίποτε δεν εί

2  ΖΑΓΑΛΙΣΑ Οκτ – Νοέ 2016

(συνεχ. από σ. 1)

Ανατροπή πληθυσμιακών δεδομένων

46.853 Πομάκοι στη Θράκη!

16.853 στο νομό Ροδόπης!

Για την έρευνα μας χρησιμοποιήσαμε τα επίσημα στοιχεία για τις πομακικές

κοινότητες Οργάνης και Κέχρου, για τα λοιπά Πομακοχώρια της περιοχής (π.χ. Ραγάδα,

Εσοχή κτλ), για τα Πομακοχώρια της κεντρικής και δυτικής Ροδόπης, για πεδινά χωριά

των  οποίων  ο  πληθυσμός  αποτελείται  αποκλειστικά  από  Πομάκους  που  κατέβηκαν

στα  πεδινά.  Επίσης,  με  βάση  μαρτυρίες  και  στοιχεία  που  βρήκαμε  για  τη  μεγάλη

μετανάστευση των Πομάκων σε πεδινά χωριά που κατοικούνται από τουρκοφανείς και

χριστιανούς, καθώς και για την μετανάστευση στην πόλη της Κομοτηνής. Η έρευνα μας

δεν τελείωσε, αφού μας λείπουν πολύτιμα στοιχεία για χωριά στα οποία η μετανάστευση

από τα ορεινά στα πεδινά έγινε από πολύ παλιά κτλ.

Τα αποτελέσματα της έρευνας για τους Πομάκους,  όταν  ολοκληρωθούν, θα

παρουσιαστούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια από την εφημερίδα μας, είτε έντυπα είτε

στο διαδίκτυο, ενώ συνολικά για όλη τη μειονότητα σε ειδική έκδοση.

Και  επειδή  οι  προηγούμενες  έρευνες  αγνοούσαν  κάποια  βασικά  στοιχεία

για το νομό Ροδόπης και παρουσίαζαν τον πληθυσμό μικρότερο από τον πραγματικό,

φανταζόμαστε ότι το ίδιο έχει γίνει πιθανότατα και για το νομό Ξάνθης. Το πιο πιθανό,

λοιπόν,  είναι,  όταν  ολοκληρωθεί  η  έρευνα  και  για  το  νομό  Ξάνθης,  οι  Πομάκοι  να

ξεπερνάνε τους 50.000 ανθρώπους (σε  σύνολο πληθυσμού γύρω στους 100.000). Αν

ισχύει αυτό και βάλουμε και στην  εξίσωση  και τον πληθυσμό των Ρωμά (πάνω από

25.000 άτομα), τότε οι … «Τούρκοι» είναι μια μικρή μειοψηφία της μειονότητας.

Ας μην φοβόμαστε οι Πομάκοι, είμαστε η πλειοψηφία, αν το καταλάβουμε και

διώξουμε το φόβο, τότε τίποτε δεν μας σταματά!

Μπράβο! Αναρχικές προκηρύξεις

με ορθή τοποθέτηση για το ΚΙΕΦ (DEB)

Αναρχικές  προκηρύξεις  (βλ  φωτο)  μοιράστηκαν  στην  Κομοτηνή,  όπου

το  υποτιθέμενο  μειονοτικό  κόμμα,  που  ίδρυσε  ο  ακροδεξιός  Αχμέτ  Σαδίκ  και

νεκρανέστησαν  μετά  από  χρόνια  οι  χειροκροτητές  της  Τουρκίας,  χαρακτηρίζεται ως

ακροδεξιό και τοποθετείται στη χορεία των ναζιστικών και εθνικιστικών κομμάτων.

Είναι ίσως η πρώτη φορά που μια αναφορά στο θέμα από το συγκεκριμένο ιδεολογικό

χώρο αγκαλιάζει την αλήθεια.

Βέβαια προ καιρού είχαν εμφανιστεί και συνθήματα

σε τοίχους της πόλης, όπου καταδικάζονταν και οι

Γκρίζοι και οι …Γαλάζιοι Λύκοι!

Στελέχη του ΚΙΕΦ  φροντίζουν πάντα να

υπενθυμίζουν τις σχέσεις τους με τους εκπροσώπους

της  Τουρκίας,  σε  βαθμό  που  προκαλεί  ακόμα

και  τους  πιο  μετριοπαθείς  χριστιανούς.  Η  στάση

τους  αυτή  είναι  εξόχως  εμπρηστική,  διχαστική

και  δημιουργεί  προϋποθέσεις  για  μελλοντικές

εντάσεις.  Αυτός  όμως  είναι  ο  στόχος  τους.  Υπό

το  πρόσχημα  υπεράσπισης  δικαιωμάτων,  έχουν

στήσει  μηχανισμούς  κατασυκοφάντησης  και

υπονόμευσης της Ελλάδας σε κάθε διεθνές όργανο.

Αυτό το φασιστικό μόρφωμα αρνείται να δεχθεί την ύπαρξη των Πομάκων και

μιλά μόνο για τουρκική μειονότητα συγκαταλέγοντας και τους 46.853 Πομάκους μέσα

στους τουρκογενείς, οι οποίοι είναι μειοψηφία μέσα στην τρι-εθνοτική μειονότητα. Εάν

υπήρχε ένας σωστά επεξεργασμένος νόμος κατά  του  ρατσισμού, όλοι οι επικεφαλής

του ΚΙΕΦ θα έπρεπε να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.

Μπράβο, στον αναρχικό χώρο που δεν μασάει το σανό που απλόχερα μοιράζουν

οι ρατσιστές της Άγκυρας. Οι  ρατσιστές είναι ρατσιστές από όπου κι αν προέρχονται!

(συνεχ. από σ. 1)

Επιτέλους!

Ελληνική τηλεόραση στα Πομακοχώρια!

Το  έργο  αποτελεί  πρωτοβουλία  του  Υπουργείου  Ψηφιακής  Πολιτικής,

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και

Ταχυδρομείων και το κόστος του θα καλυφθεί από δημόσια επιχορήγηση. Στις δωρεάν

παροχές συμπεριλαμβάνονται η παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού και σε κάποιες

περιπτώσεις  η  δωρεάν  εγκατάσταση.  Ο  εξοπλισμός  αποτελείται  από  δορυφορικό

«πιάτο» και αποκωδικοποιητή, καλωδίωση και άλλα ειδικά εξαρτήματα, ενώ οι πάροχοι

δεσμεύονται να παρέχουν χωρίς χρονικό περιθώριο δωρεάν όλα τα ελεύθερα ελληνικά

κανάλια. Επίσης, ο κάθε δικαιούχος θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον πάροχο που

θέλει.

Το πιο ενδιαφέρον σημείο από τις δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού Νίκου

Παππά είναι οι ευθύνες για το ότι τα Πομακοχώρια δεν έχουν μέχρι σήμερα ελληνική

τηλεόραση,  ευθύνες  που  ανήκουν  αποκλειστικά  στο  σχεδιασμό  των  προηγούμενων

κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ: «η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στην πρώτη γραμμή

προτεραιότητας του Υπουργείου, καθώς οι χάρτες  συχνοτήτων  που  είχαν καταρτίσει

οι προηγούμενες κυβερνήσεις άφησαν, μεταξύ άλλων, χωρίς κάλυψη μεγάλα τμήματα

πληθυσμών των τριών νομών, τα οποία -ως συνέπεια αυτών των επιλογών- δεν έχουν

ελεύθερη πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς».

Διαβάζοντας την παράγραφο αυτή για τους σχεδιασμούς των προηγούμενων

κυβερνήσεων,  σκεφτόμαστε  βιβλία  αριστεριστών  που  γράφουν  για  «κρατικούς

σχεδιασμούς»  για  τους  Πομάκους  και  μας  πιάνει  θυμηδία  και  αηδία.  Όσο  για  τους

κυβερνώντες,  η  λέξη  «προδοσία»  είναι  μάλλον  αρκετή  αλλά  ευτυχώς για  αυτούς  οι

ψηφοφόροι τους ασχολούνται με άλλα θέματα.

Ας  ελπίσουμε  ότι  δεν  θα  μείνουν  στα  λόγια  οι  νυν  κυβερνώντες  και  θα

περάσουν στις πράξεις, όσον αφορά τις δεσμεύσεις τους.

Γιατί πολλά ακούσαμε, αλλά τίποτε δεν είδαμε

Το έργο αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών

146E

The undertaking is under the initiative of the Ministry of Digital Governance,  και Ενημέρωσης και της ΓενικήςΓραμματείαςΤηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και

Telecommunications and Awareness and the General Secretariat of

το κόστος του θα καλυφθεί από δημόσια επιχορήγηση. Στις δωρεάν παροχές

Telecommunications and Postal Services, with the cost will be covered from public

συμπεριλαμβάνονται η παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού και σε κάποιες περιπτώσεις

subsidy. Included in the free grants is the grant of indispensable equipment and in some cases free installation.

η δωρεάν εγκατάσταση. Ο εξοπλισμός αποτελείται από δορυφορικό «πιάτο» και

The equipment includes the satellite “plate” and coded cable, among other

αποκωδικοποιητή, καλωδίωση και άλλα ειδικά εξαρτήματα, ενώ οι πάροχοι δεσμεύονται

accessories, while the providers are bound to provide without limited time all the free

να παρέχουν χωρίς χρονικό περιθώριο δωρεάν όλα τα ελεύθερα ελληνικά κανάλια.

Greek channels. Also, every beneficiary has the right to select the provider of choice.

Επίσης, ο κάθε δικαιούχος θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον πάροχο που θέλει. Το πιο

The most interesting point from the statements of the minister in charge, Niko Pappas, is

ενδιαφέρον σημείο από τις δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού Νίκου Παππά είναι οι

that the responsibilities for the Pomak villages not having until now Greek television,

ευθύνες για το ότι τα Πομακοχώρια δεν έχουν μέχρι σήμερα ελληνική τηλεόραση,

belong exclusively in the planning of former governments, namely

ευθύνες που ανήκουν αποκλειστικά στο σχεδιασμό των προηγούμενων κυβερνήσεων

New Democracy and PASOK: “the particular  activity is placed in the front line of the

ΝΔ και ΠΑΣΟΚ: «η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στην πρώτη γραμμή

Ministry’s priority, as the frequency charts that the former governments prepared

προτεραιότητας του Υπουργείου, καθώς οι χάρτες συχνοτήτων που είχαν καταρτίσει οι

but abandoned, among others, without coverage of large raeas of populations of the three

προηγούμενες κυβερνήσεις άφησαν, μεταξύ άλλων, χωρίς κάλυψη μεγάλα τμήματα

prefectures, which – as consequence of those selections – did not have free reception of

πληθυσμών των τριών νομών, τα οποία -ως συνέπεια αυτών των επιλογών- δεν έχουν

the Greek telecommunication stations.” Reading the paragraph about the plans of former

ελεύθερη πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς». Διαβάζοντας την παράγραφο αυτή για τους σχεδιασμούς των προηγούμενων κυβερνήσεων, σκεφτόμαστε

governments, we rely on writings of left-leaning writers who write about “governmental

αριστεριστές που γράφουν για «κρατικούς σχεδιασμούς» για τους Πομάκους και

plans” for the Pomaks, and we become irritated. As for those governing, the word

μας πιάνει θυμηδία και αηδία. Όσο για τους κυβερνώντες, η λέξη «προδοσία» είναι

“treason” is rather sufficient, although fortunately for them their voting public is

μάλλον αρκετή αλλά ευτυχώς για αυτούς οι ψηφοφόροι τους ασχολούνται με άλλα

preoccupied with other issues. Let us hope that the current governing leaders will keep

θέματα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα μείνουν στα λόγια οι νυν κυβερνώντες και θα περάσουν

their promises, and will carry out the actions, in accordance with their rhetoric. For we

στις πράξεις, όσον αφορά τις δεσμεύσεις τους. Γιατί πολλά ακούσαμε, αλλά τίποτε δεν

have heard much but have seen nothing…

είδαμε…”

 

Είναι προφανές ότι τα ανωτέρω θέματα είναι κρίσιμα για την Ελλάδα,ιδιαίτερα στο

It is evident that the aforementioned issues are critical for Greece, especially in the

σημερινό τοπίο που παρουσιάζουν τα Βαλκάνια και η Εγγύς Ανατολή: απαιτούν σοβαρή

in the current landscape shown in the Balkans and Near East: requiring serious and

και άμεση αντιμετώπιση από τούς αρμόδιους φορείς. Βοήθεια για την επίλυσή τους

immediate attention from those in authority. Assistance for solutions can and must be found from the patriotism of all Hellenes as well, domestically and abroad. The latter will

μπορει και πρέπει να υπάρξει και από τον πατριωτισμό των πανελλήνων, του εσωτερικού

be possible after wide and continuous updating and enlightenment.

και εξωτερικού. Η τελευταία θα είναι δυνατή μετά από ευρεία και συνεχή ενημέρωση και  διαφώτιση.

Dean Lomis and Costas Efthymiou

 

 

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: «Οι βάρβαροι είναι ντόπιοι και εντός των τειχών»  Πέμπτη 02 Μαρτίου 2017

Eleni Glykatzi Arveler: “The barbarians are locals and within the walls”  Thursday Marvh 2, 2017

Η Παιδεία είναι το μόνο αντίδοτο στην κρίση και ξεκινά από το σπίτι, σημείωσε κατά

“Education is the only antidote in time of crisis and it begins at home,” noted Mrs.

την ομιλία της στο πρόσφατο Παγκόσμιο Φόρουμ των Δελφών, η κυρία Γλύκατζη-

Glykatzi-Arveler, President of the European and Cultural Center of Delphi, in her

Αρβελέρ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού και Πολιτιστικού Κέντρου των Δελφών.

lecture at the recent Delphi International Forum. Mrs. Arveler noted that to remain

Η κυρία Αρβελέρ σημείωσε ότι το να μείνουμε αενάως νέοι είναι η μόνη λύση, επειδή

perpetually young is the only solution, because only “the young can make the

μόνο «οι νέοι κάνουν δυνατά τα επιθυμητά και τα αδύνατα δυνατά, επειδή ποτέ δεν

desirable possible and the impossible achievable, because they never knew that they are impossible.”

ήξεραν ότι είναι αδύνατα.

«Η Ευρώπη είναι πέντε  «δ»», επισήμανε η κυρία Αρβελέρ και εξήγησε:  «Δημοκρατία,

“Europe is comprised of five ‘δ’” (in Greek), remarked Mrs. Arveler and explained in

Δικαιοσύνη,  Δικαιώματα του ανθρώπου, Δίκαια διανομή και Διάλογος. Με αυτά, τα

In Greek: “Democracy, Justice, Human Rights, Righteous distribution, and Dialogue,

παιδιά καταλαβαίνουν ότι η Ευρώπη είναι ηθικό δίδαγμα και ηθική οντότητα».

With these, children understand that Europe is moral teaching and moral entity.”

Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά της και η επιμονή της στην αξία του Πολιτισμού ως μέσου

Of particular significance was her reference and her persistence to the value of

υπέρβασης της κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στον Ζαν Μονέ και μία φράση του

Civilization as means of transcending the crisis. In this frame, she cited Zan Mone’s

λίγο πριν το θάνατό του. «Λέγεται ότι ο Μονέ είπε ότι αν ήταν να ξαναρχίσω, θα άρχιζα

phrase shorthly before his death. “It is said that Mone stated that if he were to begin

από τον πολιτισμό και όχι από την οικονομία».

again, he would have concentrated on civilization and not on economics.”

«Πολιτισμός και οικονομία κάποτε συναντώνται. Πώς; όλοι ξέρουμε ότι η κρίση είναι

Sometimes civilization and economics meet. How? We all know that crisis is rooted in

οικονομική, αλλά δημιούργησε την πρώτη πολιτιστική κριση που γνωρίζει η Ευρώπη»

economics, but created the first civil crisis with which Europe becomes familiar,”

ανέφερε η κυρία Αρβελέρ. Μίλησε για τον εκφυλισμό των ηθών, την συρρίκνωση του

exclaimed Mrs. Arveler. She spoke about the degeneration of good manners, the

στοχασμού, τις εκδηλώσεις της «αδιεξόδου οργής», την χυδαιότητα λόγων,κινήσεων και

diminidhing of thought, the expressions of  “uncontrolable anger,” the vulgarity of

στάσεων.  «Αυτή η παρακμή, αποκύημα της οικονομικής κρίσης, δείχνει ότι οι βάρβαροι

speech, of motions and of attitudes. “ This decay, product of the economic crisis, proves

είναι ντόπιοι, είναι εντός των τειχών», τόνισε η κυρία Αρβελέρ.

that the barbarians are locals, and that they are within the walls,” stressed Mrs. Arveler.

“ H Pax Romana είχε ένα κέντρο, ένα κανόνα, τον ρωμαϊκό νόμο και έναν λόγο ύπαρξης

“ Pax Romana had one center, one rule – the Roman law, and one reason for existence,

ο οποίος κινείται γύρω από τον αυτοκράτορα, που είναι θεοποιημένος, άρα είναι ο

which moved around the emperor, who was deityfied, but who was a human who handled

άνθρωπος που χειρίζεται τα πράγματα κατά τρόπο θείο».

Issues in a divine manner.”

Αντιθέτως, «η σημερινή παγκοσμιοποίηση είναι αυτή των αγορών, που κάνουν τους

Contrarily, “today’s globalization is that of markets, which  empowers the skillful to

επιδέξιους να πουλήσουν άμμο έως και στην Σαχάρα. Δημιουργεί ένα αίσθημα

sell sand even to the Sahara Desert, creates a sentiment of insecurity, the boundless

ανασφάλειας, το απέραντο κάνει τον άνθρωπο να πέφτει στην αβεβαιότητα και να

thoughts of opportunities cause humans to fear uncertainties, and to seek as solution

αναζητά ως λύση την συνωμοσιολογία. Επιτρέπει να καταλάβει αυτό που θέλει να

conspiratorial activities. It allows itself to understand that which it wants to understand

καταλάβει και όχι αυτό που είναι η  αλήθεια», είπε η κυρία Αρβελέρ σε μία ευθεία

and not that which is the truth,” concluded Mrs. Arveler in direct reference to the current

αναφορά της στην σημερινή εποχή των post-truth politics.

times of post-truth politics.

 

 

                                       HELLENIC LINK, Inc

 A NON PROFIT CULTURAL AND SCIENTIFIC ASSOCIATION

 OF  HELLENES AND  PHILHELLENES INCORPORATED IN DELAWARE

Suite No. 278, 38-11 Ditmars Blvd, Astoria, New York 11105 

 WebSite: http://www.helleniclink.org        Email: info@helleniclink.org

                             Contact Telephone: (718) 217- 0430                               

 

 

 

Leave a Reply